-0.5 C
Den Haag
vrijdag, december 1, 2023

GMW advocaten: Betrokken en oplossingsgericht

Onze edities

Op de balie van het pand aan de Scheveningseweg 52 waar GMW advocaten huist tref ik een boekje van PropertyNL met daarin een overzicht van belangrijke vastgoed beslissers. Grondlegger Raymond de Mooij van het kantoor en mijn gesprekspartner Arthur de Groot staan er natuurlijk in. Maar dat is niet de enige publicatie waar men zich bij GMW advocaten mee heeft beziggehouden zal ik al snel leren…

Beweging op de vastgoedmarkt

Bij het Haagse advocatenkantoor werkt men al meer dan een kwart eeuw in het vastgoed segment, vertelt De Groot. Dat de (commerciële) vastgoedmarkt weer aantrekt merken zij dan ook in de dagelijkse praktijk. Door meer dynamiek ontstaat ook meer frictie tussen partijen waardoor meer beroep wordt gedaan op hun expertise als het om bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en transitie van panden gaat. Met tevens een aantal overheden als klant worden er ook weer vaker ruimtelijke ontwikkelingen getoetst, waarbij gemeente of provincie onder andere rekening dienen te houden met staatssteun die zij voor bepaalde projecten geven. Ook is het natuurlijk belangrijk dat aanbestedingen transparant zijn. Een toename van adviesvragen vanuit de overheid is voor De Groot dan ook een duidelijke voorbode van een markt in beweging. Maar ook ondernemers en particulieren weten GMW advocaten te vinden bij een geschil over bijvoorbeeld het eerste recht op koop als er meerdere bieders in het geding zijn.

Internationalisering

Door middel van de zogenaamde verhuurderheffing wil de rijksoverheid tot en met 2017 1,7 miljard afromen op verhuurders die meer dan tien woningen verhuren. Maar de grondslag van die heffing gaat mank en de praktijk kraakt, in het bijzonder bij particuliere verhuurders. Ook hier staat GMW advocaten haar cliënten bij, landelijk maar ook als men zich tot Brussel moet wenden om haar recht te halen. Als deskundige op het gebied van het Europees recht heeft De Groot dan ook met het Europese hof en het Gerecht in Luxemburg te maken. De internationalisering van de markt ziet hij ook duidelijk als hij de Mipim, de jaarlijkse internationale vastgoed beurs in het Franse Cannes bezoekt. Want daar lopen niet alleen professionele commerciële partijen rond maar ook wethouders en ambtenaren uit het Haagse. Het feit dat een internationale stad als Den Haag zich op deze beurs laat zien vindt De Groot dan ook een positieve ontwikkeling.

Wetgeving

De Nederlandse overheid is een actieve wetgever waardoor on-en offline applicaties broodnodig zijn. De Groot vertelt verder dat de overheid consultatie ronde’s houdt waarbij ondernemers wordt gevraagd om over wetsvoorstellen mee te denken. Ook lobbyen ondernemers en brancheverenigingen steeds meer. Bij GMW advocaten is men dan ook gespecialiseerd in het nadenken over en het streven naar een betere wetgeving. Soms komt hier ook lobbywerk bij kijken en is het resultaat van hun inspanningen dat bepaalde regelgeving wordt herzien. Een mooi recent voorbeeld hiervan, en tevens een bewijs van de maatschappelijke betrokkenheid van het kantoor, is te vinden in het boekje Op eigen initiatief (Initiatiefnota’s en burgerinitiatieven op de agenda van de Tweede Kamer) dat een onderzoek vormt naar het effect van concrete initiatieven op de politiek. In het onderzoek is een door De Groot pro bono begeleid initiatief beschreven. De chronische ziekte ME (Myalgische encefalomyelitis) staat inmiddels op de agenda van de beleidsbepalers in de gezondheidszorg. Betrokkenheid is dan ook, naast oplossingsgerichtheid, een van de twee pijlers van het advocatenkantoor

Voordeur en achterdeur

Natuurlijk pakt regelgeving soms slecht uit maar blijft hij wel bestaan. Daar kun je als gedupeerde tegen procederen, bijvoorbeeld bij de Raad van State waar GMW advocaten dit jaar regelgeving geschrapt kreeg. Maar in plaats deze “achterdeur” te nemen is het veel beter om als ondernemer via de ‘voordeur’ actief over wetsvoorstellen na- en mee te denken volgens De Groot. Ook Europa wordt hierin steeds belangrijker als je je bedenkt dat zo’n 70% van de nieuwe Nederlandse wetgeving uit Brussel komt. In verschillende zaken speelt de werking van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie een rol. Deze nieuwe grondrechten catalogus is in 2009 juridisch bindend voor Nederland geworden en speelt naast andere verdragen in steeds meer geschillen een rol.

Corporaties en samenwerking Bouwstad

Het werk voor woningcorporaties zit echt in het DNA van GMW advocaten, met zelfs een eigen woningcorporatiedesk. Den Haag én Brussel hebben dit jaar hun invloed en zeggenschap weer meer uitgebreid in dit segment. Hierdoor moeten de corporaties terug naar hun leest, stelt De Groot vast; de ontwikkeling van commercieel vastgoed komt aan banden te liggen. De regelgeving is volgens hem de laatste tijd niet alleen flink toegenomen en vernieuwd maar ook duidelijk strenger geworden. Hierdoor ziet men bij het kantoor, zoals eerder gezegd, hun advies werkzaamheden toenemen. De samenwerking met Bouwstad Projectmanagement B.V., die nu al tien jaar loopt, is uit een samenwerking in de corporatiesector voort gekomen en steeds breder ingezet. Daar waar Bouwstad specialisten op bouwkundig en installatietechnisch gebied inzet, gooit GMW advocaten haar juridische gewicht in de strijd in deze bijzondere samenwerking. Een alpha-beta samenwerking noemt De Groot het; een combinatie van gezamenlijke creativiteit en abstracte zakelijkheid dus. De advocaat vervolgt te zeggen dat het samenwerkingsverbond bijvoorbeeld een verzorgingshuis heeft mogen opleveren waar tijdens het bouwproces zo goed samen is gewerkt dat het project zonder noemenswaardige problemen is gerealiseerd, terwijl er toch veel beren op de weg lagen. De betrokkenheid bij zo een project, het rondlopen op een bouwplaats met een bouwhelm op en het bekijken van de juridische mogelijkheden zijn zaken waarvan De Groot echt kan genieten.

Tekst: Philip Fokker

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..