Missie & visie

Business Haaglanden is hét zakenmagazine voor de regio Haaglanden. Onze doelgroep bestaat uit ondernemers, managers en directieleden in het bedrijfsleven en bij (semi-)overheidsinstellingen. Business Haaglanden gaat dit jaar zijn vierentwintigste jaargang in en heeft zich in deze periode een stevige positie verworven in dit bladen segment. De unieke formule van Business Haaglanden, waarbij herkenbare en actuele informatie over economische en politieke ontwikkelingen in de regio wordt vermengd met informatie over management, marketing en bedrijfsvoering heeft er toe geleid dat een respectabel aantal bedrijven zich aan Business Haaglanden heeft verbonden. Business Haaglanden verschijnt zeven keer per jaar in een gemiddelde oplage van 8.500 exemplaren en wordt verspreid op basis van controlled circulation. Aan de hand van specials worden verschillende thema’s verder uitgediept.