1.4 C
Den Haag
maandag, december 4, 2023

Financieel Management: Prioriteit nummer één

Onze edities

Tekst: Philip Fokker

Voor iedere ondernemer is een accurate en overzichtelijke financiele huishouding de belangrijkste pijler van een gezonde bedrijfsvoering. Als ondernemer wilt u zich het liefst bezig houden met ondernemen, de randzaken kosten tijd en dus geld. Zelfs als u er voor kiest om voor altijd een eenpitter te blijven is financieel management belangrijk. Bij uitbreiding met extra personeel, een bedrijfspand, een leaseauto en ga zo maar even verder worden uw zakelijke financiën echter steeds gecompliceerder. Externe expertise inroepen is dan ook zeker aan te raden, want naast de valkuilen zijn er natuurlijk ook mogelijkheden in het beheer van uw financiën die uw bedrijf verder kunnen helpen. De afgelopen weken konden lezers van Business Haaglanden en bezoekers van de website vragen stellen aan door ons geselecteerde financieel experts. Wij hopen dan ook van harte dat de vragen en antwoorden op de komende pagina’s u een stukje verder helpen én misschien zelfs in contact brengen met een voor u passende adviseur. Zodat u meer tijd kunt besteden aan waar u het liefst mee bezig bent: het uitbouwen van uw onderneming.

Ruitenberg Adviseurs – Jan Lakeman – Blijft de schenkvrijstelling van toepassing?

Ruitenburg adviseurs • accountants mr. J.P. (Jan) Lakeman
Ruitenburg adviseurs • accountants mr. J.P. (Jan) Lakeman

Na enkele tijdelijke vrijstellingen, lijkt met ingang van 1 januari 2017 een consistente vrijstelling te ontstaan voor schenkingen aan kinderen ten behoeve van de eigen woning. Voor ondernemers is het daarnaast van belang dat de vrijstelling voor het (gedeeltelijk) schenken van de onderneming, ongewijzigd wordt voortgezet. De jaarlijkse vrijstelling voor een gewone schenking aan kinderen bedraagt € 5.034 (2016) en de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen 18 jaar en 40 jaar bedraagt € 25.499 (2016). Deze vrijstelling wordt verhoogd tot € 53.016 (2016) indien met de schenking de hypothecaire lening voor de woning wordt afgelost of investeringen in de woning worden gedaan (of voor een kostbare studie). Met ingang van 1 januari 2017 wordt de vrijstelling verhoogd tot € 100.000 en verruimd zodat ook aan anderen dan kinderen kan worden geschonken. Ook mag deze ‘eenmalige’ schenking vanaf 2017 over drie aaneengesloten kalenderjaren verspreid worden.

Voor ondernemers is interessant dat de mogelijkheid blijft bestaan om in veel gevallen (nagenoeg geheel) vrijgesteld ondernemingsvermogen te schenken aan de gewenste opvolger. Door deze vrijstelling wordt de overnemer niet direct na overname geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem in verband met de af te dragen belasting. Overweeg je een bedrijfsoverdracht, bespreek dan dus de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) schenking van de onderneming met je adviseur!

Next Level pensioenadvies – Bas Kortenbach – Bespaar op je AOV in drie stappen

Next Level pensioenadvies Bas Kortenbach
Next Level pensioenadvies
Bas Kortenbach

Veel ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betalen daarvoor een te hoge premie of te hoge ‘abonnementskosten’ bij hun tussenpersoon. Bij veel AOV’s wordt nog steeds provisie betaald aan de tussenpersoon. Gemiddeld is die provisie 12% tot 17% van de jaarpremie. Als er geen provisie in de polis zit, berekenen veel tussenpersonen abonnementskosten aan hun klanten. De abonnementskosten lopen erg uiteen, de dienstverlening van de tussenpersonen ook. De kosten variëren van € 60 per jaar tot € 60 per maand. Het loont de moeite om na te gaan wat de tussenpersoon precies voor je doet en hoeveel je daarvoor betaalt.

De tarieven voor AOV’s zijn de laatste jaren behoorlijk gedaald. Daarnaast brengt het systeem van starterskortingen (de eerste jaren krijg je korting op de premie) met zich mee dat overstappen kan lonen. Door over te stappen kun je vaak opnieuw profiteren van de starterskorting.

Stappenplan naar besparing:

Check de looptijd van je polis

Ga na hoe lang de AOV al loopt. Is de polis langer dan 3 jaren afgesloten, dan is de kans groot dat de minimale contractstermijn voorbij is, en dat je de polis op ieder moment kunt beëindigen. Sommige contracten hebben een langere of kortere contractstermijn.

Laat een prijsvergelijk maken

Is het contract ‘vrij’, dan kun je er dus vanaf. Vraag je tussenpersoon (of een andere) om een prijsindicatie op basis van je bestaande dekking. Je krijgt hiermee een goed inzicht in de actuele premie voor een vergelijkbare dekking. Het maken van zo’n prijsvergelijking kost ongeveer een uur de tijd. De adviseur kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Stap over, of vraag korting

Is het verschil in premie groot genoeg, dan kun je overwegen om over te stappen naar een nieuwe verzekering. Als je gezondheid minder goed is, kan dit problemen opleveren. Let daarom wel op dat je je bestaande dekking niet beëindigt voordat er een nieuwe verzekering is.

De adviseur zal opnieuw een adviestraject met je doorlopen om te bepalen aan welke criteria de nieuwe AOV moet voldoen. Hieraan zijn kosten verbonden. De adviseur kan je precies vertellen of de kosten van het advies opwegen tegen de lagere premie. Is het premieverschil niet groot genoeg om een nieuw adviestraject te starten, dan is soms toch een besparing te behalen. Veel maatschappijen kennen trajecten voor het behoud van klanten. Soms is het mogelijk op die manier een korting te krijgen. Ook kun je soms besparen op de kosten van je tussenpersoon of adviseur.

Top & Co – Johan Voorham – Kom ik in aanmerking voor financiële steun voor innovatie?

top_en_coDe pioniers onder de ondernemers zijn voortdurend bezig met product ontwikkeling van het bestaande assortiment. Product ontwikkeling vergt veel creatieve inspanning van de ondernemer, maar is financieel gezien de minst belastende fase van de product ontwikkeling. Na het bedenken van het ‘gouden’ idee , komt men namelijk in de fase dat het product / idee theoretisch moet worden uitgewerkt, gevolgd door de fase waarin de vervaardiging van demonstratie modellen zal moeten plaatsvinden. Dit zijn de fases dat men te maken gaat krijgen met uitgaande geldstromen ten behoeve van investeringen cq. aanpassingen van machines, loonkosten, etc..  Dat is het moment dat een onderneming graag financiële steun / subsidie ontvangt voor het innovatieproject. Innovatie subsidie is voor alle ondernemingen van klein naar groot te verkrijgen. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl) zijn zeer veel mogelijkheden voor ondernemers beschikbaar.

De ondersteuning kan in een tweetal gebieden worden onderverdeeld, namelijk:

– financiële ondersteuning

– fiscale ondersteuning

Financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning vindt vooral plaats door het verstrekken van borgstellingen en garantiestellingen door de overheid, waardoor het verkrijgen van financiering eenvoudiger wordt. De gang van financiële ondersteuning is een in het algemeen langdurig en moeizaam proces, maar zeker niet onmogelijk.

Fiscale ondersteuning

De fiscale ondersteuning kan plaatsvinden gedurende het gehele innovatie proces.  De subsidie bestaat in eerste instantie uit het aanvragen van loonkostensubsidie , de zeer bekende WBSO subsidie. Hiermee kan maandelijks een (fikse) korting op de af te dragen loonbelasting worden gerealiseerd. Vervolgens kan men ook kortingen op de te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting realiseren d.m.v. RDA ( wordt in 2016 samengevoegd met de WBSO) en de toepassing van de zgn. innovatie box. Deze laatste is sinds 2013 eenvoudiger te realiseren. Naar mijn mening, maken ondernemers te weinig gebruik van de mogelijkheden van (innovatie) subsidies. www.topenco.nl

Fisconti Tax Consulting – Guido van Asperen –  Na diverse successen in het buitenland willen we ons meer op de internationale markt focussen. Fiscale spelregels blijken in elk land verschillend en maken het niet gemakkelijk. Hoe voorkom je dat de wirwar van internationale belastingregels je afhouden van het echte ondernemen?

Fisconti Tax Consulting Guido van Asperen
Fisconti Tax Consulting
Guido van Asperen

Dit is een vraag waar ondernemers mee worstelen. Door de vele regels komen ondernemers soms klem te zitten tussen verschillende belastingdiensten. Veel ondernemers beginnen met exporteren, het contracteren van lokale distributeurs of het aannemen van een incidentele opdracht. Dit kan succesvol uitgroeien tot een volwaardige eigen vestiging met personeel. Voor elk stadium zijn algemene internationale fiscale aandachtspunten te geven. In de beginfase is het belangrijk te voorkomen dat betalingen uit het buitenland onderworpen zijn aan buitenlandse bronheffing. Zo’n bronheffing is een belasting die de klant inhoudt op de betalingen en afdraagt aan de lokale belastingdienst. Soms heeft de onderneming recht op volledige of gedeeltelijke teruggave van zo’n heffing. Zo’n bronheffing kan voor onplezierige verrassingen zorgen en legt beslag op het werkkapitaal. Dit kan vaak vooraf worden voorkomen door bijvoorbeeld juiste contracten of afstemming met de fiscus. Tot slot spelen internationale BTW-regels altijd een belangrijke rol. Wanneer in het betreffende land geregeld contracten worden afgesloten, kan een verplichte fiscale registratie aan de orde zijn, ook zonder een eigen kantoor. Afhankelijk van de belastingtarieven is dat een voordeel of een nadeel. De extra administratieve rompslomp is veelal een onplezierig gegeven.

Zodra de buitenlandse activiteit uitgroeit tot een volwaardige vestiging, is lokale fiscale registratie meestal onvermijdelijk. Een voordeel is dat er vaak lokale fiscale faciliteiten beschikbaar zijn voor ‘nieuwkomers’, bijvoorbeeld regelingen die personeel over de streep moeten trekken om (tijdelijk) naar het buitenland te verhuizen.

Een belangrijk aandachtspunt is dat bij de start al wordt nagedacht hoe de buitenlandse winst naar Nederland wordt teruggebracht. Een juiste juridische structuur staat hier aan de basis. Transfer Pricing speelt een zeer belangrijke rol, aangezien iedere overheid een ‘fair share’ van de winsttaart wil belasten. U zult een goede onderbouwing moeten hebben van de winstverdeling tussen landen. Het is altijd aan te raden om vóór de stap naar het buitenland in kaart te brengen waar potentiele fiscale kansen en risico’s liggen. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen (het dubbel betalen van belasting is immers het laatste dat u wilt). Het is belangrijk om samen met een belastingadviseur gespecialiseerd in internationaal belastingrecht te bekijken wat in uw situatie mogelijk en wenselijk is.

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..