-0.5 C
Den Haag
vrijdag, december 1, 2023

Kapitaalvermindering – Michaël Lentze

Onze edities

Soms is het fiscaal aantrekkelijk, of zelfs noodzakelijk, om het aandelenkapitaal van uw bv grotendeels aan uw aandeelhouders terug te betalen of om het te gebruiken om verliezen mee te compenseren. Als grootaandeelhouder kunt u het door u gestorte privékapitaal uit uw bv halen. Dat kan een gunstig effect hebben op de hoogte van het bedrag dat u aan inkomstenbelasting moet betalen. Onder bepaalde voorwaarden is terugbetaling zelfs onbelast. Kapitaalvermindering kan op twee manieren. Door een terugbetaling aan de aandeelhouders, of door een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting van aandeelhouders de nominale waarde volledig te voldoen.
Als een bv de eigen aandelen van een aandeelhouder terugkoopt en daarna meteen intrekt, wordt dat ook gezien als kapitaalvermindering. Elke vorm moet aan veel wettelijke eisen voldoen, mede om eventuele schuldeisers te beschermen. Laat u dus goed informeren!
Eigen kapitaal terughalen
De eis om bij de oprichting van een bv minimaal € 18.000 in te leggen is in 2012 al afgeschaft. Nu kunt u dat geld weer uit uw bv halen en aan uzelf overmaken. U kunt bijvoorbeeld de nominale waarde van de aandelen verminderen, zelfs tot € 0,01. Ook kunt u alle aandelen op een aandeel met stemrecht na intrekken. De waarde van die aandelen wordt dan aan de aandeelhouders uitgekeerd. Een combinatie van deze methoden om op een gewenst eindbedrag uit te komen is ook mogelijk.
De verzetstermijn van twee maanden is sinds de invoering van de flex-bv vervallen. Maar als die bepaling nog wel in uw statuten staat, is het verstandig om die verzetstermijn met een statutenwijziging te laten vervallen.
Uitkeringstest
De algemene vergadering van aandeelhouders van uw bv moet het besluit tot kapitaalvermindering over te gaan steunen voor u actie kunt ondernemen. Ook de directie moet ermee instemmen. De directie beoordeelt namelijk of de bv door de kapitaalvermindering en de uitbetaling aan de aandeelhouders wel of niet in financiële problemen komt. Kapitaalvermindering tegen terugbetaling van het gestorte kapitaal mag dus alleen als het eigen vermogen groter is dan de reserves die uw bv volgens de wet of uw eigen statuten moet aanhouden. Kortom: er moet voldoende overblijven om de pensioenen en het eventuele stamrecht op de korte en de lange termijn te kunnen uitbetalen. Ook als u de enige aandeelhouder van de bv bent, is het belangrijk de uitkeringstest te doen.
Vernieuwing
Uiteraard moeten alle beslissingen schriftelijk worden vastgelegd. Uw notaris legt de kapitaalvermindering formeel vast door een statutenwijziging. Door eerst de oude statuten van uw bv te vervangen door nieuwe statuten gebaseerd op de nieuwste wetgeving voordat u tot terugbetaling van uw aandelenkapitaal overgaat, kunt u in één akte meteen alle wijzigingen opnemen.
En misschien moet er meer worden aangepast in uw statuten? Is er een nieuw bestuur? Levert u inmiddels andere diensten? Gaat uw bedrijf verder onder een nieuwe naam?
Voordat kapitaalvermindering succesvermeerdering wordt, neemt u daarom alle aspecten van uw bedrijf onder de loep en benoemt u samen met uw notaris welke wijzigingen er nodig zijn.

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..