3.3 C
Den Haag
maandag, december 4, 2023

Juridische dienstverlening

Onze edities

TEKST: PHILIP FOKKER FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK

2016 was nog een jaar vol dynamiek en onduidelijkheid over wetgeving voor onder meer flexwerkers. Met het het bevriezen van de Wet DBA en de late implementatie van de Wet Werk en Zekerheid lijken bepaalde hete hangijzers te worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Nieuw kabinet

Maar dat nieuwe kabinet laat bij het schrijven van dit artikel nog een tijd op zich wachten, zeker nu de tweede onderhandelingsronde tussen VVD, D66, Groen Links en CDA blijkt te zijn stukgelopen. Na negenentachtig dagen nog geen club op het Binnenhof die met frisse moed de nare erfenis van de wet DBA en nieuwe CAO onderhandelingen tegemoet treedt. In een serie ‘Wenken voor het nieuwe kabinet’ probeert de Volkskrant alvast een voorschot te nemen met adviezen die bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen flex- en vast op de arbeidsmarkt moeten opheffen. Inmiddels hebben vier op de tien werkende een flexibel contract, oftewel drie miljoen Nederlanders. Dat zij binnenkort moeten deelnemen aan het sociale stelsel, door een (basis)verzekering voor arbeidsongeschiktheid en pensioen, lijkt met het oog op het handhaven van onze verzorgingsstaat een logische vaststelling. Maar daarnaast zullen de zwakke broeders en zusters onder de zzp’ers, zoals postbezorgers in het recente verleden, beschermd moeten worden tegen uitbuiting door de vaststelling van een minimum tarief. Dit is bijvoorbeeld afgesproken in de architecten-cao, die echter nog steeds wacht op goedkeuring vanuit Den Haag.

Privacyrecht

De ketenregeling heeft u als ondernemer hopelijk inmiddels wel in de vingers. En, mocht u getrouwd zijn en helaas bij 40% van de Nederlandse huwelijken aansluiten die uiteindelijk eindigen in een echtscheiding, dan is het inwinnen van juridisch advies inzake de toekenning van gereserveerde winsten, gespaarde inkomsten en de onderneming zelf natuurlijk erg belangrijk.

In een snel digitaliserende wereld is het privacyrecht echter ook iets waar u als ondernemer mee te maken heeft. Op uw servers staan namelijk persoonsgegevens van uw klanten en daar draait het bij deze wetgeving om: het waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Bij het gebruik van de persoonsgegevens in uw bezit is de informatievoorziening aan de betrokkene van groot belang, die dient namelijk goed geïnformeerd te zijn over de reden waarvoor u die gegevens verzamelt. Wat de privacywetgeving bijzonder en lastig maakt, is het feit dat veel zaken over de invulling open zijn gelaten. Dit is met opzet gedaan zodat een zaak door de rechter op specifieke kenmerken  kan worden beoordeeld. Ook de beveiliging van de persoonsgegevens op uw servers valt hieronder. U dienst deze volgens de wetgever ‘op passende wijze’ te regelen. Er is alleen niet veel fantasie voor nodig om u voor te kunnen stellen dat deze ‘passende wijze’ nogal verschilt tussen bijvoorbeeld een aannemer of een kliniek voor plastische chirurgie.

De impasse in de Haagse besluitvorming rondom bepaalde wetgeving en de complexiteit van het bestaande ondernemersrecht zijn beiden een goede reden om tijdig een juridisch adviseur te zoeken die bij u past. Hierdoor brengt u eventuele risico’s van uw organisatie bij voorbaat in kaart en heeft u een contactpersoon waar u zich prettig bij voelt.

Sabine Straver, Solon Advocaten

Privacyrecht lastig?

Privacyrecht wordt (inderdaad) als lastig ervaren. Dat merken wij ook onder onze klanten. Bedrijven weten wel dat zij er iets mee moeten, maar wat precies? Helaas gaat de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), daar weinig verandering in brengen.

Wij hebben inmiddels een quick-scan ontwikkeld, waarmee inzichtelijk wordt welke processen en/of diensten aanpassing behoeven, ook in het licht van de AVG. Op basis hiervan leveren wij dan de benodigde documenten en overeenkomsten aan. Denk daarbij aan een verwerkingsregister, informatiebeveiligingsbeleid, een protocol datalekken, bewerkersovereenkomsten, cookie-statement etc. én zorgen wij dat medewerkers getraind worden, om zo te voldoen aan alle regels. Daarnaast adviseren wij ook op het moment dat er sprake is van een data-lek.

De AVG is vanaf 25 mei 2018 een feit. Onze privacy toezichthouder kan boetes gaan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet als een onderneming zich niet aan de nieuwe privacyregels houdt. Naar mijn mening zou dit voldoende reden moeten zijn om (ook) op het gebied van privacy & data security zaken op orde te krijgen.

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..