7.7 C
Den Haag
donderdag, april 18, 2024

Hoe een gezellig etentje uw uitsluitingsclausule tenietdoet

Onze edities

COLUMN Michaël Lentze,

Notaris en Registermediator,

Ellens & Lentze

Een uitsluitingsclausule kan handig zijn als u veel te bschermen hebt, zoals een leuk vermogen of een eigen bedrijf. Zo’n clausule kan eenvoudig in een testament of bij een schenking opgenomen worden. U geeft daarmee aan dat alles wat uw kind als erfenis of schenking krijgt zijn of haar privévermogen blijft, zodat het niet bij een mogelijke partner terechtkomt. Uiteraard is hierbij de formulering van groot belang.

Verschillende interpretaties

Mevrouw A bijvoorbeeld heeft in 2006 uit de erfenis van haar vader € 300.000 gekregen. Ze woont dan samen zonder samenlevingscontract. Een derde van de erfenis is opgegaan aan vakanties, etentjes en meer gezelligheid. De overgebleven € 200.000 is in het gezamenlijke bedrijf van mevrouw A en haar vriend gestoken. Maar nu is de relatie voorbij en ontstaat er onenigheid over de verdeling van geld en goederen, waaronder deze erfenis.

Mevrouw A meent dat haar ex-vriend haar € 150.000 schuldig is, omdat zij haar erfenis voor gemeenschappelijke zaken heeft gebruikt. De rechtspraak zegt echter dat consumptieve uitgaven, zoals al die etentjes, niet achteraf terug te vorderen zijn. Het geld dat in hun bedrijf is geïnvesteerd, moet wel verrekend worden. Mevrouw A kan dus € 100.000 van haar ex-vriend terugeisen. Voor de ex-vriend kan het een vervelende uitdaging met nare gevolgen worden om aan zo’n groot bedrag te komen.

Zorgvuldige formulering

Als u geld ontvangt uit een erfenis of als u zelf in uw testament een uitsluitingclausule heeft opgenomen, moet u goed begrijpen wat die uitsluitingsclausule precies inhoudt. Wordt het geld gebruikt om lekker van te leven, dan doorkruist dat de voorwaarden van de clausule namelijk weer. Die vervelende schoonzoon geniet zo toch van de erfenis die u alleen uw kind had toebedacht. Als het geld als investering, voor de aflossing van een hypotheek of de aankoop van een woning wordt gebruikt, dan leidt dat tot een verplichte vereffening. Zo’n vereffening kan er wel toe leiden dat een partij die na een scheiding normaliter gemakkelijk de hypotheek zou kunnen blijven betalen in de financiële moeilijkheden komt.

Leest u daarom onderstaand voorbeeld eens zorgvuldig door.

Uitsluitingsclausule

1) Ik bepaal dat al hetgeen als gevolg van mijn overlijden krachtens erfrecht wordt verkregen (inclusief al hetgeen daarvoor in de plaats komt) en ook de vruchten daarvan (inclusief al hetgeen daarvoor in de plaats komt) niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger is gehuwd of te eniger tijd gehuwd mocht zijn, noch betrokken zullen worden in enige verrekening op grond van door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst. Het beginsel van zaaksvervanging is van toepassing als meer dan de helft van het nieuwe goed met middelen verkregen uit uitgesloten vermogen is betaald.

Een testament is tegenwoordig maatwerk. Al uw specifieke wensen kunt u erin kwijt. Wij helpen u met de juiste formuleringen en zorgen ervoor dat u een eerlijk beeld hebt van de mogelijke consequenties van wat u laat vastleggen. Advies op maat dus, waarin we niets uitsluiten.

Vorig artikel
Volgend artikel

Laatste nieuws

Sophie van Gunn en Willem Jan Huizingavan Baker Tilly: ‘Een uitdaging in huidig belastingklimaat ondernemer te zijn’

Het zal de Haagse ondernemer niet verrassen dat de grootste belastingwijzigingen elk jaar op Prinsjesdag worden aangekondigd. Maar ook...

Lees ook..