2 C
Den Haag
vrijdag, december 8, 2023

De politiek omtrent VvE’s

Onze edities

COLUMN mr R.A.G. Lips

advocaat, LIPS Incasso Advocaten B.V.

Eigenaars van appartementen zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het betreffende gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en houdt zich bezig met het beheer van gemeenschappelijke gedeelten.

Een VvE bevat twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur bestaat bij kleine VvE’s vaak uit één of meerdere eigenaars, maar bij grotere VvE’s worden vaak professionele bestuurders ingeschakeld. Het bestuur adviseert de ALV, die uiteindelijk bevoegd is tot het nemen van besluiten.

De bevoegdheden en besluiten van een VvE zijn gebaseerd op de splitsingsakte van de appartementsrechten. Vaak zijn splitsingsakten vrij oud (ingewikkeld geformuleerd) en (soms daardoor) moeilijk te begrijpen. Ook het daarin opgenomen splitsingsreglement kan voor VvE-leden – die niet juridisch geschoold zijn – nog tamelijk moeilijk te begrijpen zijn.

Daarnaast kan het soms onduidelijk zijn waar de grenzen en grondslagen van de bevoegdheden van de VvE en haar bestuur liggen. Wat kan een VvE bijvoorbeeld verbieden? En op grond waarvan? Kan een VvE bijvoorbeeld verbieden dat appartementen worden gebruikt voor Airbnb-verhuur? En zo ja, hoe?

Het is soms ook lastig om besluiten van de VvE te handhaven, of juist iets ertegenin te brengen. In beide gevallen kan iemand weinig doen zonder de juiste juridische kennis en knowhow.

De politiek binnen en omtrent VvE’s kan dus een lastig spel zijn. Bij Lips Incasso Advocaten zijn wij gespecialiseerd in (onder meer) VvE-recht. Waar dit fenomeen vaak omkleed is met mysterie en wollig jargon, kunnen wij de helpende hand bieden en duidelijkheid scheppen in VvE-kwesties. Onze advocaten en juristen beschikken over die kennis en knowhow en weten waar ze het over hebben.

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..