2.5 C
Den Haag
dinsdag, december 5, 2023

Daling WW-uitkering in Haaglanden en Zuid-Holland centraal

Onze edities

Aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar worden in de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal in totaal 24.644 WW-uitkeringen verstrekt. Aan het einde van het tweede kwartaal waren dit nog 25.226 uitkeringen. In totaal worden in Nederland aan het einde van derde kwartaal 419.899 uitkeringen verstrekt tegen 430.582 aan het einde van het tweede kwartaal. In beide regio’s daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 2,3% ten opzichte van het vorige kwartaal. In Haaglanden werden er 408 WW-uitkeringen minder verstrekt (totaal 17.273) en in Zuid-Holland Centraal 174 minder (totaal 7.371). In Nederland daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen in het derde kwartaal met 10.693 (-2,5%).

Het werkloosheidspercentage (verhouding aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) voor de gecombineerde regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal bedraagt 4,6% aan het einde van het derde kwartaal. Een kwartaal eerder bedroeg dit percentage 4,7%. Deze daling is in lijn met het landelijke werkloosheidspercentage dat daalde van 5,4% naar 5,3%. Voor Haaglanden is er een daling van 4,7% en 4,6% en voor Zuid-Holland Centraal een daling van 4,6% en 4,5%.

Meer mensen uit de WW-uitkering Het aantal verstrekte WW-uitkeringen laat in 2014 na het eerste kwartaal in beide regio’s een dalende tendens zien. De uitstroom is in beide regio’s zowel in het tweede als in het derde kwartaal hoger dan de instroom. De instroom in Haaglanden is in het derde kwartaal met 248 (+4,3%) toegenomen van 5.731 tot 5.979 en in Zuid-Holland Centraal nagenoeg gelijk gebleven. In Haaglanden daalde de uitstroom met 117 (-1,8%) van 6.513 tot 6.396. In Zuid-Holland Centraal is de uitstroom het derde kwartaal met 1,6% toegenomen van 2.330 tot 2.368. Landelijk nam de WW-instroom in het derde kwartaal 2014 toe met 7,5%, terwijl de WW-uitstroom daalde met 1,8%.

Seizoensmatige toename WW-instroom vanuit onderwijs
De hogere instroom in de WW in beide regio’s komt voornamelijk voor rekening van de sector Onderwijs. Deze sector liet voor de gezamenlijke regio’s een seizoensmatige toename zien van 195 WW-uitkeringen (+93,3%). In het tweede kwartaal werden er 209 WW-uitkeringen verstrekt en in het derde kwartaal 404. In de regio Haaglanden steeg het aantal WW-uitkeringen vanuit het onderwijs met 167 (+121%) van 138 in het tweede kwartaal naar 305 in het derde kwartaal en in de regio Zuid-Holland Centraal met 28 (+39,4%) van 71 tot 99.

WW-beëindigingen in verband met werk
In 2014 laat elk kwartaal voor de gezamenlijke regio’s een wat lager aantal. WW-beëindigingen in verband met werk zien dan het voorafgaande kwartaal. Dit wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de krimpende sectoren overheid en zorg. In Haaglanden vonden 2.657 WW-beëindigingen plaats in het derde kwartaal in verband met werk. Een daling van 115 (-4,1%) ten opzichte van het tweede kwartaal, toen 2.772 WW-uitkeringen werden beëindigd in verband met werk. In de regio Zuid-Holland Centraal nam het aantal WW-beëindigingen in verband met werk met 17 (+1,5%) toe van 1.099 tot 1.116. Landelijk was in het derde kwartaal 2014 het aantal WW-beëindigingen in verband met werk vergelijkbaar met het kwartaal ervoor (-0,4%).

Leraren weer aan het werk
Beroepsgroepen in de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal waarvan de uitstroom naar werk in het derde kwartaal hoger was dan in het voorgaande kwartaal zijn onder meer leraren basisonderwijs en docenten, commercieel medewerkers op mbo- en hbo-niveau en medewerkers sociaal-cultureel werk en personeel en arbeid.

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..