3.3 C
Den Haag
maandag, december 4, 2023

Regio in beeld 2014

Onze edities

UWV heeft deze week de jaarlijkse publicatie ‘Regio in Beeld 2014’ uitgebracht. Deze publicatie schetst een beeld van de arbeidsmarkt, de verwachtingen en de belangrijkste uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. Voor elke regionale arbeidsmarkt verschijnt een aparte uitgave.

Arbeidsmarktpositie jong en oud
Ondanks dat in de eerste helft van 2014 het aantal vacatures elk kwartaal blijft toenemen, blijft de arbeidsmarktpositie van jongeren en ouderen om aandacht vragen. Onderzoek van UWV laat zien dat iets meer dan een derde van het aangenomen personeel tot de categorie jongeren tot 25 jaar  behoorde. Binnen de categorie 45 jaar en ouder was dit slechts 11%.

Verdringing laagopgeleiden door beter opgeleiden
Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er sprake van verdringing van lager opgeleiden door hoger opgeleiden. Voor iets meer dan een kwart van de vacatures volstaat een opleiding op het niveau van basisonderwijs of vmbo, terwijl ongeveer de helft van die vacatures wordt ingevuld door hoger gekwalificeerd personeel.

Aandacht
De publicatie ‘Regio in Beeld’ vraagt aandacht voor het tot stand komen van effectief arbeidsmarktbeleid. De publicatie geeft per regio voorbeelden die hier betrekking op hebben. Zoals verbinding tussen partners, relevante beleidssectoren, onderwijs en sociale en economische zaken. Hiervoor is inzicht in komend arbeidsaanbod en de toekomstige vraag naar arbeid noodzakelijk.

De arbeidsparticipatie van jongeren, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking zijn zaken die aandacht vragen. Daarom zijn er regionale plannen gemaakt om bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid aan te pakken. En is UWV project 50+ gestart waar bijvoorbeeld de InspiratiePlusDagen uit voort komen, speciaal gericht op re-integratie van 50-plussers.

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..