2.5 C
Den Haag
dinsdag, december 5, 2023

NIEUWE WET HELPT ONDERNEMERS IN ZWAAR WEER

Onze edities

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wordt per 1 januari 2021 van kracht. Christiaan Mensink en Martijn Dellebeke zijn beide advocaat bij GMW advocaten, met een specialisatie op het gebied van insolventierecht. Zij verdiepen zich al een aantal jaar in de nieuwe wet. De WHOA biedt mogelijkheden aan ondernemers in zwaar weer: op grond van deze wet kan een onderneming zijn schulden herstructureren door middel van een onderhands akkoord aan zijn schuldeisers en aandeelhouders. Dit heeft tot doel een naderend faillissement af te wenden door schulden te reorganiseren of het bedrijf (gecontroleerd) te beëindigen. De wet is volgens Mensink en Dellebeke voor alle betrokkenen het betere alternatief.

Christiaan Mensink is als ervaren curator duidelijk: ‘Faillissementen horen bij ondernemerschap. Ondernemers zien kansen en mogelijkheden en nemen risico’s. En soms lopen zaken niet zoals verwacht met een mogelijk faillissement tot gevolg. Bijvoorbeeld in de VS kijkt men anders naar een bankroete ondernemer dan in Nederland. In de Amerikaanse bedrijfscultuur is een faillissement geen schande: je vecht je terug en start opnieuw. Daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen. Ik ben dan ook blij met de WHOA, waarmee een schuldeisers-akkoord kan worden afgedwongen. Daar is slechts één laagdrempelige gang naar de rechter voor nodig.’  

DIGITALE WHOA RAPPORTAGES

Al in 2018, toen de WHOA nog in de maak was, waren Christiaan Mensink en Martijn Dellebeke betrokken bij de materie, en publiceerden zij over de wet in wording. Niet in de laatste plaats omdat  GMW advocaten er veel aan gelegen is de ontwikkelingen in hun rechtsgebied nauwlettend te volgen. Op die manier ontstond een goed contact met financieel adviesbureau Hermes Advisory, dat  inmiddels een digitale tool heeft ontwikkeld om de benodigde WHOA-rapportages grotendeels te automatiseren. GMW advocaten en Hermes Advisory hebben uiteindelijk het gemeenschappelijk doel om ondernemers in problemen doelmatige en kostenefficiënte hulp en service te bieden.  

GEDWONGEN AKKOORD UITEINDELIJK WIN WIN

Voor invoering van de WHOA konden ondernemers ook proberen een akkoord te sluiten met hun schuldeisers, maar wanneer één schuldeiser niet mee wilde doen, was het akkoord van tafel. Je kon de rechter wel vragen om een schuldeiser te dwingen mee te doen, maar aangezien dat een tijdrovende en kostbare procedure was met een beperkte kans op succes, gebeurde dat zelden. Vanaf 2021 kun je als eigenaar van een bedrijf je schuldeisers voorstellen om tegen een betaling van bepaald percentage van de schuld een finale kwijting te krijgen. Simpel gezegd: als tweederde van de schuldeisers instemt met een redelijk voorstel, zal de rechter de rest van de schuldeisers dwingen het akkoord ook te aanvaarden. Daarom wordt een akkoord op grond van de WHOA ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd. 

ACTIEVE ROL ONDERNEMER

Wanneer een ondernemer zodanig in de financiële problemen raakt dat zelfs een faillissement dreigt, kan hij op grond van de WHOA twee maanden pauze aanvragen waarin hij het akkoord met de schuldeisers optuigt. In deze pauze is de ondernemer als het ware buutvrij. ‘Het is belangrijk dat de ondernemer een actieve rol neemt. En dat hij vooral op tíjd acteert, dus zeker niet wachten tot het vijf voor twaalf is. Daarbij is communiceren van grote betekenis: het is van cruciaal belang om in contact te blijven met schuldeisers,’ benadrukt Martijn Dellebeke tenslotte.

www.gmw.nl

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..