-0.5 C
Den Haag
vrijdag, december 1, 2023

Help er lekt data……

Onze edities

Betsy Dijkstra
Markting Sales Director Kick ICT

BSH1-pag14-Kick Img2285ietslichter

Ontvangt u wel eens een mail waarin vele, voor u onbekende mailadressen in de CC zijn meegenomen? Ha lekker,  denkt u! Gratis adressen worden u in de schoot geworpen om ook uw product of dienst onder de aandacht te brengen. Dan maakt u zich schuldig aan datalekken. U heeft dit misschien voorheen ook wel eens gedaan maar sinds de nieuwe wet van kracht is, geldt er een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een ander voorbeeld: u zorgt goed voor de door uw werkgever ter beschikking gestelde computer maar deze wordt toch uit uw leaseauto gestolen. Naast de materiële schade – de kosten van een vervangende laptop- , staan er data op de laptop die niet aan onbevoegden ter beschikking dienen te komen. Te denken valt aan bedrijfsgevoelige gegevens. En laat u nu ook net geen password hebben geïnstalleerd…ook dan geldt de meldplicht.

Wanneer is er sprake van een datalek? Als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Stel, op de laptop staan gegevens van klanten die gekwalificeerd kunnen worden als persoonsgegevens. Moet u nu iedere klant op de hoogte brengen van de diefstal? Dit wilt u voorkomen, de klant kan immers denken dat uw organisatie wel heel slordig met zijn gegevens omgaat en wat zegt dat dan over uw dienstverlening.

Nu is het de vraag of deze wet ook gevolgen heeft voor uw organisatie. Om hier een antwoord op te kunnen geven, zult u eerst twee vragen moeten beantwoorden:

verwerkt u (gevoelige) persoonsgegevens?

weet u wat de impact voor de betrokkene(n) kan zijn wanneer deze persoonsgegevens worden gelekt?

KICK-ICT helpt u om de mogelijke risico’s in kaart te brengen.

Hierbij kijken wij naar kritische factoren in uw organisatie en infrastructuur zoals:

  • is uw Wifi veilig?
  • zijn alle systemen en software up-to-date?
  • hoe bewust zijn uw medewerkers van huidige aanvallen en inbraakpogingen van cybercriminelen?
  • hoe gaat u om met digitale persoons- en bedrijfsgegevens zowel binnen en buiten uw kantooromgeving?

De eventuele boetes voor datalekken zijn niet mals daarom: voorkomen is beter dan genezen!

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..