-0.5 C
Den Haag
vrijdag, december 1, 2023

Basisonderwijs profiteert van functiecreatie via Werkgeversservicepunt Delft

Onze edities

De methodiek Functiecreatie van het Werkgeversservicepunt Delft is  succesvol in het mensen op weg helpen naar werk. Daarbij biedt het organisaties de mogelijkheid om lager geschoolde taken uit te besteden. Zo zijn via functiecreatie vanaf 1 september 2014 mensen aan de slag in het primair onderwijs. Zij werken als ondersteuner van de leerkrachten bij de Mgr. Bekkersschool van de Laurentius Stichting in Delft.

Passend Onderwijs
Met de komst van Passend Onderwijs neemt de complexiteit aan taken van een leraar in het basisonderwijs toe. Om hier een passende ondersteuning bij te bieden heeft de Laurentius Stichting functiecreatie van het Werkgeversservicepunt (WSP) ingezet om verlichting te bieden. De adviseur functiecreatie van het WSP heeft samen met de leraren en de conciërge de werkprocessen doorgelicht. Op basis daarvan zijn twee ondersteuningsfuncties gecreëerd. De ondersteuners van de leraren helpen en assisteren o.a. bij: het nakijken, handvaardigheid, ophangen van tekeningen, opruimen van kasten, lezen met de kinderen en begeleiden van activiteiten in de groep. Daarnaast assisteren zij ook bij schoolactiviteiten zoals sportdagen, schoolreisjes, projectweken en ouderavonden. De komende maanden wordt regelmatig geëvalueerd. Waar nodig wordt het takenpakket bijgesteld. De medewerkers komen vanuit Werkse!, waar het WSP Delft een onderdeel van is.

Leerling profiteert!
In deze proef zijn er drie winnaars. Een aantal mensen heeft de kans gekregen om aan het werk te komen, dat is de eerste win. Verder kunnen de leraren zich nu meer concentreren op hun primaire taak: kinderen onderwijs bieden. Dat is de belangrijkste win. De kinderen, ook diegenen met een beperking, krijgen meer aandacht waardoor ze beter mee kunnen draaien in de klas. Kortom: win-win-win!

‘Extra handjes in de klas’
‘Er zijn behoorlijk wat taken waar leerkrachten tijd aan moesten besteden die nu door de ondersteuners gedaan kunnen worden’, volgens Linda van der Burgh, directeur Mgr. Bekkersschool. ‘Een aantal taken hadden we vooraf bedacht, gaandeweg zal het takenpakket bijgesteld worden.

Over het algemeen ervaren de leerkrachten de ondersteuning als verlichting. De medewerkers hebben aangegeven het naar hun zin te hebben en voelen zich ook waardevol voor de school.’ Voegt Van der Burgh daar aan toe. Kees van der Kraan, Lid College van Bestuur Laurentius Stichting: ‘Het project op de Mgr. Bekkersschool is een pilot. Als de pilot succesvol afgerond wordt en er in het kader van het bestuursakkoord PO middelen beschikbaar komen voor ‘extra handjes in de klas’ is de Laurentius Stichting voornemens de gecreëerde functies binnen de stichting verder uit te rollen.’

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..