-0.5 C
Den Haag
vrijdag, december 1, 2023

Abin accountants en adviseurs ‘Kritisch kijken naar inkomen en vermogen’

Onze edities

Met pensioen gaan? Stoppen met werken? Wanneer zet je de stap en waar moet je dan op letten? Abin accountants en adviseurs helpt ondernemers bij deze en andere grote vragen. “Het belangrijkste bij het maken van keuzes, is een goede vermogensplanning hebben,’’ zeggen partner Harald Verbeek en belastingadviseur Malou Dexel.

“Bepaal  zoveel mogelijk wat je in de toekomst aan inkomen en vermogen hebt. Als je precies weet wat je inkomen is, wat je aan vermogen hebt en welke uitgaven je doet, kan je zien of wat je wilt ook realistisch is.’’ 

Het inzichtelijk maken van de financiële positie van hun klanten is een deel  van het werk van Abin accountants en adviseurs in Voorburg. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Noordwijk. Partner Harald Verbeek en belastingadviseur Malou Dexel ontvangen in Voorburg, waar de accountants en belastingadviseurs op de derde etage kantoor houden.

De accountants en belastingadviseurs van Abin hebben te maken met uiteenlopende vragen van ondernemers en particulieren uit de hele regio. Regelmatig komt de vraag voorbij of stoppen met werken mogelijk is. “Of wat gebeurt er na verkoop van de zaak? Ook willen veel ondernemers schenken aan de kinderen. Maar kan dat?’’ zegt Verbeek.

Stoppen met werken

De vraag over stoppen met werken is een doorlopende. Volgens Verbeek is het noodzakelijk dat vraagstuk niet te lang uit te stellen. Integendeel. Je kunt beter ruim van te voren met de voorbereiding beginnen, zegt hij. “Tien tot vijf jaar voor je wilt stoppen met werken, moet je je er al op voorbereiden,’’ stelt Verbeek. “Als je bijvoorbeeld op je 65e wilt stoppen, moet je je op je 55e al gaan afvragen of dat kan. Kan je als je bent gestopt nog de gewenste € 50.000 per jaar uitgeven? En welke keuzes moet je maken om dat haalbaar te maken?‘’

De belastingadviseurs maken inzichtelijk wat je bezit en waaraan je dat uitgeeft, vult Dexel aan.“Als je klanten vraagt wat zij jaarlijks uitgeven, blijkt vaak dat ze ernaast zitten.’’

Hobby

Gepassioneerde hobbyisten staan regelmatig amper stil bij de kosten van hun liefhebberij, merkt Verbeek op. Hij waarschuwt klanten ervoor, zodat zij andere beslissingen kunnen nemen als ze binnen een bepaalde periode willen stoppen met werken. “Als blijkt dat je auto’s of boten 60.000 euro per jaar kosten, leidt dat vaak toch tot andere keuzes.’’ 

Verbeek waarschuwt zijn klanten ook om verborgen armoede te voorkomen. “Je kijkt naar waar je bezit op enig moment uit bestaat. Vaak is er alleen nog een dure woning. Het pensioen is meestal onvoldoende om de oude levensstandaard te handhaven. Daarom zal je je levensstandaard moeten aanpassen, kleiner gaan wonen. Of je besluit nog een aantal jaren door te werken. Zaken die je kunt beslissen als je exact weet wat je hebt en wat je uitgeeft.’’ 

Nalatenschap

Nalatenschappen leveren eveneens standaard vragen op. “Stel: je hebt in privé een miljoen euro als je overlijdt,’’ illustreert Verbeek. Leuk om te verdelen onder de kinderen, zou je denken. “Maar eerst moet er over dat miljoen ongeveer 2 ton erfbelasting worden betaald. Smeer je dat bedrag uit en schenk je het in bijvoorbeeld tien jaar, dan ligt de belasting veel lager.’’ Schenken is dus een aantrekkelijke optie. Verbeek ziet ook dat sommige klanten het bovendien leuker vinden om te schenken als ze nog in leven zijn.

Andersom bestaat ook. “Er zijn mensen die hechten aan hun vermogen. Als er dan weinig of geen vertrouwen bestaat dat het kind goed met de erfenis kan omgaan, kan je bij leven regelen dat er na je overlijden goed met het vermogen wordt omgegaan. Daarvoor kan je waarborgen inbouwen.’’ Hij adviseert iedereen ook de kinderen al tijdens de opvoeding bewust te maken van geld, zodat ze niet overdonderd raken als ze ineens een groot bedrag tot hun beschikking krijgen. 

Dexel wijst erop dat goed bemiddelde ondernemers er zonder uitzondering voor kiezen vermogen aan kinderen te schenken voor woningaankoop. “Aan kinderen tot 40 jaar mag je een ton schenken bij een woningaankoop. En dan willen ondernemers alle kinderen graag gelijk behandelen. Als er dan een kind bij zit dat geen woning koopt, kan je regelen dat die hetzelfde krijgt, via een schenkingsovereenkomst en een testament,’’ aldus Dexel.

Excessief lenen

De  belastingadviseurs zelf bereiden zich voor op de op handen zijnde wet die excessief lenen aan banden moet leggen. Het gaat om een conceptwetsvoorstel, zegt Verbeek. “Ondernemers kunnen nu consumptief geld lenen bij hun eigen bv. Voor bijvoorbeeld de aanschaf van een boot. Je mag ongelimiteerd lenen. Maar de conceptwet beperkt het lenen van je bv tot een bedrag van maximaal 5 ton.’’

Deze conceptwetgeving heeft grote gevolgen voor vermogensplanningen. Want als je jaren eerder dan gepland veel belasting moet betalen, dan moet je daarvoor wel de cash hebben. Dus moet je aan de slag om te voorkomen dat je onder deze wetgeving gaat vallen. 

Omdat de wetgeving over drie jaar ingaat, hebben de experts ruimte goed te adviseren over het vermijden van deze heffing, of het beperken van de gevolgen. Dat kan door bijvoorbeeld schuld af te lossen. 

Toch kost dat ook geld. “Schuld aflossen via dividend betekent belasting betalen. Maar over het excessieve deel kan het toch voordeliger zijn schuld af te lossen. De voordeligste optie wordt inzichtelijk met behulp van vermogensplanning,’’ zegt Dexel. ”Dat geldt evengoed voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Met de versobering van de renteaftrek kan het voordelig zijn eerder af te lossen. Ook al kost het dan een paar centen aan belasting of boeterente.’’ Dexel en Verbeek merken op dat ook het aflossen van schulden überhaupt aanleiding is om kritisch te kijken naar het vermogen en het inkomen. 

ABIN accountants en adviseurs

Charlotte van Pallandtlaan 16

2272 TR  Voorburg

T 070 – 319 25 55 

www.abin.nl

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..