-0.5 C
Den Haag
vrijdag, december 1, 2023

Wethouder Bruines schetst Haagse herstelplannen economie

Onze edities

Omscholing, vervroegd bouwen, overheidssteun

Dat er een recessie aankomt, is duidelijk. Hoe die voor de Haagse stadseconomie gaat uitpakken, is ongewis. Hoe gaat de stad verder na de eerste schok van de coronacrisis? Wethouder Economie Saskia Bruines (D66) schetst de contouren voor de Haagse herstelplannen.

Thuis werken met de complete familie. Of je juist eenzaam voelen. Ook een gevolg van de coronamaatregelen. En dan is er de pijn van het bedrijfsleven. De sectoren die afhankelijk zijn van bezoekers zijn tot nog toe het hardst getroffen. Laat Den Haag nou veel van die bedrijven hebben. 

Wethouder Saskia Bruines benoemt direct de horeca en de (internationale) congressen als het gaat over sectoren die zwaar hebben te lijden onder de coronacrisis. “Bij congressen gaat het niet alleen om de zalen en de organisatoren zelf. Het gaat ook om de congresbezoekers die in de stad verblijven,’’ voegt zij eraan toe. “De stad mist hen. Verder hebben de taxi-, kermis- en iedereen in de kunst- en cultuursector het zwaar.’’

Bruines zegt blij te zijn om de snelle steun vanuit het Rijk. “De meeste ondernemers hebben de eerste periode daardoor kunnen overleven.’’

Maar, ‘het’ is nog niet voorbij. De eerste versoepelingsmaatregelen vanuit het Rijk vormen geen waarborg voor overleving, het openbare leven is nog lang niet normaal. De gemeente springt bij om de stadseconomie verder te ondersteunen. 

Terras

Zo heeft de gemeente Den Haag horeca-exploitanten groen licht gegeven hun terras met maximaal een kwart uit te breiden. “Hoe doe je dat zonder dat er bij elk terras een toezichthouder moet staan voor controle? Ondernemers gaven elkaar tips. De meesten konden er prima mee uit de voeten.’’

Maar dat geldt niet voor iedereen. “Sommige horeca-ondernemers hebben een straat voor hun deur. Zij kunnen niet direct een terras neerzetten. Rolstoelen en kinderwagens moeten natuurlijk niet omver worden gereden. Horeca-ondernemers konden ideeën indienen. Vier op de vijf plannen worden gehonoreerd. Het gaat om bijvoorbeeld de mogelijkheid tafels aan de overkant van de straat te plaatsen. Bij sommige initiatieven vragen we om een aantal aanpassingen.’’

Een aantal ondernemers draait alweer goed, anderen zitten nog in de piepzak, weet Bruines. “Of je het redt, heeft te maken met hoe ondernemend je bent. Maar ook met waar je zit. De komende maanden gaan we meer zien van de impact van de coronacrisis.’’

Lokale kennis

Een tweede pakket steunmaatregelen van de Rijksoverheid is de komende periode nodig, stellen de vier grote gemeenten, waaronder Den Haag. Start-ups die vaak in een gedeelde ruimte zitten, hebben problemen waarvoor nog geen oplossing is gevonden. 

“Een deel van hun inkomsten halen zij uit bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten of andere samenwerkingen. Vallen die inkomsten weg, dan kan hen dat maandelijks duizenden euro’s schelen.’’ Teveel om als start-up te overleven. “Het is nog niet gelukt dat te ondervangen. Als gemeente kunnen wij die lasten niet dragen,’’ zegt Bruines. 

Onder meer voor deze problemen zou een tweede maatregelenpakket een oplossing moeten bieden. Voor de totstandkoming van zo’n maatregelenpakket zou de landelijke overheid gebruik moeten maken van de lokale kennis, meent Bruines. 

Werkloosheid

Den Haag gaat ook te maken krijgen met werkloosheid. Een van de organisaties die de gemeente van adviezen voorziet, is the Economic Board The Hague. Die rept over een baanverlies van 8 procent. Het betekent dat 21.500 van de 288.500 banen kan verdwijnen.

Hoe de werkloosheid precies gaat uitpakken, hangt af van verdere ontwikkelingen. Blijft de positief ingezette lijn naar een ‘open-up’ gestaag stijgen, of belanden we straks in een tweede lockdown, het andere uiterste van denkbare scenario’s?  Hoe dan ook, vraag is wat de gemeente voor ogen  heeft  om baanverlies zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

Omscholing

Wethouder Bruines wil afspraken maken met ondernemers over omscholingstrajecten voor werknemers wiens baan op de tocht staat. Idee is hen van baan naar baan te leiden.

“Als overheid kan je praktisch opgeleid personeel in bijvoorbeeld de horeca, omscholen voor praktische beroepen in sectoren die nu floreren. Supermarkten of technologische bedrijven groeien,’’ zegt de wethouder. Ook is werk te vinden in de zorg en het onderwijs die met hardnekkige personeelstekorten kampen. Verder ontstaan nieuwe banen door de energietransitie, zo is de verwachting. “Dan moet er wel een match bestaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.’’ Om die te creëren, zijn omscholingen nodig.

Bouwprojecten 

Verder denkt de wethouder eraan een aantal grote bouwprojecten naar voren te halen om de economie op gang te houden. “Zo creëer je werkgelegenheid in bijvoorbeeld adviesfuncties, maar ook in uitvoerende beroepen. ’’

Bruines noemt het Haagse centrum met het ‘Central Innovation District’, gelegen tussen de drie treinstations. Daar ligt een bouwopgave die wellicht kan worden vervoegd. Ook kunnen infrastructurele projecten vervroegd worden uitgevoerd.    

Tenslotte wijst de wethouder op het belang van lokaal besteden om de stadseconomie draaiende te houden. Er zijn creatieve ideeën in de stad zoals een webshop voor de Haagse detailhandel. De gemeente ondersteunt een bewustwordingscampagne  voor lokaal kopen.

Alert

Bruines waarschuwt alert te blijven op de naleving van de coronamaatregelen: “We moeten niet teveel verslappen. Alleen zo kunnen we een tweede lockdown voorkomen.’’ 

Als er iets positiefs uit de crisis is te halen, dan zou het wat betreft Bruines de verbondenheid tussen ondernemers zijn. “Hoe die samenwerken, geeft nieuwe energie. Laten we dat goede behouden.’’

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..