2.5 C
Den Haag
dinsdag, december 5, 2023

STROOM: ‘Elke stad heeft een goed kunstklimaat nodig’

Onze edities

Zijn ambitie is Haagse kunst te verbinden met de stad. “Want kunst levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving.’’ Directeur Arno van Roosmalen van het hedendaags kunstcentrum Stroom Den Haag gaat dit jaar kunst steviger verankeren in de maatschappij en stelt bedrijven voor eens een kunstenaar in dienst te nemen.

Een schoolklas loopt vanuit de grote ruimte die de entree vormt van Stroom naar de expositieruimte. Het is januari en het Repairing Earthquake Project van de Haags Japanse kunstenares Nishiko is nog te zien. De presentatieruimte aan de Hogewal is voor Stroom een van de manieren om kunst te presenteren aan de buitenwereld. Bekende en minder bekende kunstenaars exposeren op deze plek, zegt Van Roosmalen na de rondleiding in zijn kantoor. “Om Haagse kunstenaars ook internationaal een gezicht te geven, nodigen wij regelmatig directeuren van buitenlandse musea en andere professionals uit. Kunstenaars uit de stad kunnen die persoon in hun atelier ontvangen en zich zo internationaal presenteren.’’    

Verbinding

Van Roosmalen richt zich behalve op het creëren van kansen voor kunstenaars in de (inter-)nationale kunstwereld, vooral op het verbeteren van de verbinding tussen kunst en de Haagse samenleving.  “Ik ben ervan overtuigd dat elke stad een goed kunstklimaat nodig heeft. Als dat ontbreekt, ontstaat een dode stad.’’

Zoals een bedrijf een afdeling Research & Development heeft om zich te ontwikkelen en te overleven, zo heeft een samenleving kunst nodig om veranderingen gestalte te geven, stelt hij. “Kunstenaars onderzoeken een onderwerp van alle kanten. Ze vragen zich af hoe ontwikkelingen eruit zouden zien wanneer je die vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Zo word je als kijker ook op een ander gedachtenspoor gebracht.’’

Van Roosmalen beseft zich terdege dat niet iedereen zomaar zijn pand binnenwandelt. Daarom brengt Stroom zelf ook kunst in het straatbeeld. De Beeldengalerij tussen de Grote Markt en het Spui bijvoorbeeld, kent iedereen. En het bekende Hemels Gewelf van de Amerikaanse kunstenaar James Turell bij Kijkduin is eveneens door Stroom geïnitieerd. “Zo kan iedereen in aanraking komen met kunst.’’

Samenwerkingen

Om de kunst verder te verankeren in de stad, gaat de Stroom-directeur dit jaar het gesprek met Haagse bedrijven openen, zegt hij. Van Roosmalen wil bedrijven onder meer uitnodigen samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars. “Sommige bedrijven verzamelen al kunst.  Ondernemers kunnen ook overwegen een kunstenaar te laten meedraaien op een afdeling. Of een leegstaande ruimte van het bedrijf voor een bepaalde periode aan te bieden als atelierruimte. Ondernemers kunnen ook, zoals NASA al lang doet, kunstenaars een ‘residency’ aanbieden en zo de innovatieve kracht van kunst inzetten in de eigen sector.’’ Stroom heeft contact met 934 Haagse kunstenaars en kan een bedrijf helpen aan een geschikte match.

Experiment

Het centrum voor hedendaagse kunst gaat zelf ook experimenteren met nieuwe manieren van werken. Zo laat Van Roosmalen de traditionele agenda los. Elkaar opvolgende tentoonstellingen in de presentatieruimte zoals die er tot en met Nishiko in januari zijn geweest, zijn passé. “Met enkele kunstenaars gaan wij een langdurige samenwerking aan. Die is niet zozeer gericht op een van tevoren bedacht eindproduct, maar wel op het proces.

Een kunstwerk is niet de enigeverschijningsvorm voor de ideeën van een kunstenaar,” aldus Stroom-directeur Van Roosmalen. “Andere vormen kunnen misschien beter gestalte geven aan de urgentie van die ideeën. Niet alleen voor de kunstwereld, maar voor de hele stad.”

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..