1.4 C
Den Haag
maandag, december 4, 2023

‘Samen met ondernemers’ mismatch arbeidsmarkt aanpakken

Onze edities

Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag|Groep de Mos) ) is de nieuwe wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen. De 46-jarige stadsbestuurder heeft onder meer werkgelegenheid in zijn portefeuille. Die wil hij de komende jaren een fikse extra boost geven: “Wij gaan elk jaar vijfhonderd mensen in de bijstand  extra aan het werk helpen.’’ Daarvoor zoekt hij nadrukkelijk de samenwerking met ondernemend Den Haag.

“Tot nu toe was het beleid erop gericht vierduizend mensen in de bijstand per jaar aan het werk te helpen. Ik doe er vijfhonderd bij. Wij gaan 4500 mensen per jaar uit de bijstand aan het werk helpen.’’ Guernaoui is stellig. Die vijfhonderd extra Hagenaars aan het werk, gaat lukken. “Om mij heen hoor ik  werkgevers die allemaal op zoek zijn naar personeel. Ze kunnen ze niet vinden.’’  Raadselachtig, want alleen al vanuit de bijstand zoeken 26.000 uitkeringsgerechtigden een baan. Daarnaast zijn er nog WW-gerechtigden via het UWV op zoek naar een baan.

Mismatching

Dat werkzoekenden en werkgevers elkaar maar moeilijk vinden, is te wijten aan de mismatch op de arbeidsmarkt,  verklaart Guernaoui. “Werkgevers kunnen het juiste personeel niet vinden.’’ De wethouder wil aan het einde van het jaar het plan van aanpak presenteren om de bijstandgerechtigden – want daar gaat de gemeente over – en werkgevers bij elkaar te brengen. Voordien wil hij met zoveel mogelijk ondernemers praten. Hij wil alle bijstandgerechtigden precies in beeld brengen en hij wil ervoor zorgen dat werkgevers rechtstreeks digitaal in contact kunnen komen met werkzoekenden uit de bijstand, iets wat tot nog toe onmogelijk was.

Pilot

“Samen met Rotterdam loopt in Den Haag sinds kort een pilot waarbij werkgevers direct in contact kunnen komen met bijstandsgerechtigden. Zo kunnen werkgevers sneller en gemakkelijker personeel werven. Volgend jaar gaan we de pilot uitrollen.’’ De wethouder beperkt zich dan niet tot Den Haag, maar richt zich op de hele regio Haaglanden. “Overal zijn werkgevers op zoek naar werknemers, ook in Westland en in Delft. Wij hebben ze.’’ Bovendien wil hij structureel in overleg met ondernemers. Hij wil hun ideeën graag horen, maar ook praten  over problemen en oplossingen. “Iedereen die denkt goede ideeën te hebben om de mismatch op de arbeidsmarkt in Den Haag en regio terug te dringen, , mag mij mailen. Graag zelfs,’’ roept hij op.

Inzicht

Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten, wil de nieuwe bestuurder eerst inzichtelijk maken wie op zoek is naar werk. “Zo weet je ook welke groepen er zijn en hoe groot deze zijn. Voor elke groep kan je in gestandaardiseerde projecten een aanpak creëren. Daarover willen we afspraken maken met werkgevers, want we moeten het wel samen doen.’’

Tweede stap is het inzetten van een ‘kort motiveringstraject’, zoals schuldhulpverleningstrajecten, of begeleiding om mensen die al lang uit de roulatie zijn, weer in het werkritme te laten komen. Dergelijke voorbereidingen om werkzoekenden weer werkfit te maken, nemen in Guernaoui’s visie niet al te lange tijd in beslag. Ten derde  kunnen de bijstandsgerechtigden snel naar een leer-werktraject. Daarin worden zij zowel theoretisch als in de praktijk geschoold. Tenslotte moet dit alles uitmonden in een structurele baan, zet Guernaoui de verschillende stappen van bijstand naar werk uiteen. 

Medewerking

Tegenover de gemeentelijke inspanningen verwacht de wethouder wel de volledige medewerking van bijstandsgerechtigden. “Wij gaan een grote inspanning leveren om hen aan een baan te helpen. Dus rekenen wij erop dat de mensen meewerken. Wie willens en wetens niet wil werken, wordt gekort, of de uitkering wordt stopgezet,’’ zegt hij. Hij klinkt streng, maar het is hem ernst. “Ik ben streng, maar ook rechtvaardig. Iedereen die kan werken, moet werken. Wij willen als gemeente kansen op werk creëren. Werk is niet alleen goed voor het inkomen, maar ook voor het sociale leven en welzijn. Wie zo’n kans krijgt, moet hem grijpen. Een bijstandsuitkering is geen gratis geld.’’

Guernaoui wijst op de jaarlijkse investering van 6 miljoen euro van de gemeente Den Haag in de lokale economie. Dat geld zit ook in de verdere verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers in de stad, taken die bij Guernaoui’s collega-wethouders Richard de Mos en Saskia Bruines liggen.

Dat sancties kunnen leiden tot het stopzetten van de bijstand met alle gevolgen van dien, is volgens de wethouder de verantwoordelijkheid van de bijstandsgerechtigde. “Het is een eigen keuze om wel of niet te willen meewerken.’’

Kansen

Goed, geen vierduizend, maar 4500 Hagenaars uit de bijstand aan het werk, met verschillende maatregelen die dat moeten bewerkstelligen. In welke sectoren bevinden de meeste banen zich in Den Haag? Volop kansen ziet Guernaoui in een hele rij van sectoren. Hij noemt onder meer de zorg, de schoonmaak, de horeca. Ook de energietransitie wordt een banenmotor. “We gaan op afzienbare termijn van het gas af. Daarvoor worden woningen en bedrijven aangepast. Denk aan het isoleren van panden of aan het installeren van zonnepanelen. Dat brengt veel werkgelegenheid met zich mee.’’ Die werkgelegenheid beperkt zich niet alleen tot het uitvoeren van de plannen, zoals installatiewerk, maar doet zich dan ook voor op bijvoorbeeld administratief gebied. “Het wordt een hele nieuwe sector.’’

STiP

Guernaouis voorganger Rabin Baldewsingh riep vorig jaar de STiP-baan in het leven: werken met behoud van uitkering. Guernaoui wil hier kritisch naar kijken.  “Stromen de beoogde duizend deelnemers ook door naar betaald werk? We gaan het onderzoeken,’’ zegt hij. “Als blijkt dat het niet werkt, dan gaan we de STiP-banen doorontwikkelen, zodat ze dat wel doen. Daarnaast wil ik het idee van social return gaan gebruiken bij aanbestedingen. Zo kan je het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook bevorderen.’’

Verder moeten gesprekken met het UWV ervoor zorgen dat minder WW-ers doorstromen naar de bijstand.

Over de gehele collegeperiode investeert Guernaoui 18 miljoen euro in vier jaar tijd om 18.000 Hagenaars die nu in de bijstand zitten aan een baan te helpen.

Vorig artikel
Volgend artikel

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..