-0.5 C
Den Haag
vrijdag, december 1, 2023

Rabobank als financieel regisseur

Onze edities

Vanuit de overtuiging dat er voor goede ondernemersplannen altijd financiële mogelijkheden zouden moeten zijn, treedt Rabobank steeds vaker op als financieel regisseur. “Wanneer een ondernemer zich bij ons meldt voor de financiering van een ijzersterk plan, willen wij hem sowieso van dienst zijn. Als wij als bank niet -of niet geheel – aan de financieringsbehoefte kunnen voldoen, gaan wij simpelweg samen met de klant op zoek naar alternatieve financieringsvormen om het financieringsgat te dichten. En die zoektocht bieden wij dichtbij huis, face tot face. Onder de noemer ‘Rabo Meet & Grow’ brengen wij de klant offline in contact met partijen en initiatieven die op financieringsgebied iets voor de ondernemer zouden kunnen betekenen. Een ouderwetse marktplaats maar dan net even anders”. 

Zo legt Marius Hovius, directeur Bedrijven van Rabobank Regio Den Haag, de regisseursrol van Rabobank in het kort uit. “Een klassieke financiering bestaat uit een financiering door de bank aangevuld met eigen vermogen van de ondernemer. Maar juist bij snel groeiende of innovatieve bedrijven is er vaak te weinig eigen vermogen en zijn ondernemers voor dit deel van de financiering aangewezen op alternatieve financieringsvormen, zoals ‘informal investing’ of crowdfunding. Juist door ons (lokale) netwerk in te zetten, kunnen wij in de rol van financieel regisseur de ondernemer helpen om aan zijn financieringsbehoefte te voldoen.”

Niet voor niets

“Als Rabobank vinden we het niet alleen belangrijk dat kansrijke ondernemingen op deze manier – ondanks soms een hoog risico – ook daadwerkelijk een kans krijgen, we willen vanuit onze maatschappelijke rol onze klanten en relaties ook graag helpen hun bedrijf verder te laten groeien. Soms kunnen wij als bank zelf de financiering niet (of niet helemaal) verzorgen, het is in dat geval voor ons onacceptabel dat een ondernemer met een doordacht en kansrijk businessplan ‘voor niets’ bij ons komt. Als partner in financieren denken we graag met onze klanten mee en zoeken we naar oplossingen. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we uiteindelijk altijd separate bankdiensten of financiële dienstverlening kunnen bieden en toevoegen. ‘Want tevreden klanten zijn trouw,” weet Hovius.

Rabo Meet & Grow 

“Als financieel regisseur zijn we verschillende samenwerkingen met partijen aangegaan die bij een dergelijke ‘pizzafinanciering’ een rol kunnen vervullen om de financiering ‘rond’ te kunnen krijgen. Die partijen zijn aanwezig bij Rabo Meet & Grow bijeenkomsten en worden van tevoren door ons gematcht met ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal. Denk bij Rabo Meet & Grow aan allerlei soorten financiële partijen die nieuwsgierig zijn naar de plannen en pitches van ambitieuze ondernemers. Van een crowdfunding-platform, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter, MKB-beurs NPEX, Qredits tot het informal investing platform Money Meets Ideas’. Zelfs de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben we erbij betrokken vanwege subsidies en overheidsregelingen. Zo’n gecombineerde financiering hoort helemaal bij deze tijd. En samenwerking versnelt nu eenmaal innovatie, ook voor ons als bank”, benadrukt Marius.

Money Meets Ideas, één van de partijen bij Rabo Meet & Grow

Money Meets Ideas is het informal investing platform dat de Rabobank samen met organisatieadviesbureau ‘KplusV’ organiseert. “‘Money Meets Ideas’ is één van de partners van Rabo Meet & Grow, aldus Hendrik van der Meulen, managing partner bij KplusV. Wij staan op een Rabo Meet & Grow bijeenkomst om ondernemers te leren kennen en te informeren over Money Meets Ideas. Doorgaans zijn informal investors vermogende (ex)-ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht en niet alleen willen investeren, maar juist ook betrokken willen zijn bij de ondernemer waar ze in geloven en waar ze in willen investeren. De extra toegevoegde waarde zit ‘em dan ook dat ze naast het vertrouwen in goede businessplannen, ook hun kennis, ervaring en advies beschikbaar stellen aan de ondernemer die op zoek is naar kapitaal. Het kapitaal wordt hiermee ‘slim kapitaal’. Wij organiseren aparte kleinschalige bijeenkomsten voor ondernemers, die op zoek zijn naar slim geld en onze informal investors. Zie die eigen bijeenkomsten als de tweede fase na een Rabo Meet & Grow bijeenkomst waarbij naast de ondernemer, ook de investeerder een ‘gezicht’ krijgt. De bijeenkomsten vinden vaak bij een Rabobank plaats aangezien ook veel private banking klanten interesse hebben om op deze manier een deel van hun vermogen te beleggen. Om een maximale match mogelijk te maken, worden de aangeboden proposities afgestemd op het profiel van de aanwezige investeerders”. Van der Meulen vervolgt: “Wij bereiden de ‘geldzoekers’ zo goed mogelijk voor op Money Meets Ideas, want tijdens de fysieke ontmoeting moeten zij zichzelf én hun plannen op een zodanige manier presenteren dat de investeerders een goede indruk krijgen van de ondernemer en overtuigd zijn om te willen investeren.”

Offline

Twee voorbeelden van offline bijeenkomsten waar Rabobank nauw bij betrokken is en die succesvol blijken. “In een wereld waar vitualisering zich steeds verder ontwikkelt, is het fijn elkaar in de ogen te kunnen kijken, aldus Marius. “Zowel bij Rabo Meet & Grow als bij Money Meets Ideas  is heel bewust gekozen voor een fysieke, offline kennismaking tussen geldzoekers en geldschieters. Waar de ondernemer bij Rabo Meet & Grow wordt gematcht met partijen die mogelijk kapitaal kunnen verstrekken, pitcht de ondernemer bij Money Meets Ideas zijn of haar idee rechtstreeks aan mogelijke investeerders. Door met regionale bijeenkomsten nieuwe ideeën en kapitaal bij elkaar te brengen, ligt een vruchtbare samenwerking binnen handbereik en geven we als financieel regisseur een concrete invulling aan onze klantbelofte ‘Een aandeel in elkaar’, geeft Marius aan.”

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..