6.4 C
Den Haag
zaterdag, december 9, 2023

Privecontract voor de ondernemer

Onze edities

Notaris en Registermediator, Ellens & Lentze

Michaël Lentze, Daniëlle van Iperen-Roepers,

Elke ondernemer kent het belang van een goed contract. De rechten en plichten van alle partijen rond uw onderhandelingstafel moeten van meet af aan duidelijk zijn. Altijd. Vanzelfsprekend. U wilt immers geen ontevreden klanten die door een gemakkelijk te voorkomen misverstand voor verwarring en negatieve publiciteit zorgen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uw privéleven, al komt dat in een druk ondernemersleven nog wel eens in het gedrang.

Niet alleen besteden ondernemers vaak meer tijd aan hun zaak dan aan hun privéleven, ook de afspraken die op het werk gemaakt moeten worden krijgen doorgaans meer aandacht dan de afspraken die zij met hun partner maken. Toch is het voor een samenwonende ondernemer en diens partner belangrijk ook de randvoorwaarden van hun gezamenlijke leven eerlijk en nauwkeurig vast te laten leggen. 

Hoe zorg ik voor jou?

In zo’n samenlevingscontract spreekt u af hoe u met elkaar wilt leven en hoe u voor elkaar wilt zorgen. Nu en in de toekomst, zonnig of niet. De precieze invulling van dergelijke afspraken bepaalt u samen, maar een notaris kan u wel goed inzicht geven in de consequenties daarvan.

Een samenlevingscontract waarin niet alleen de onderlinge afspraken, maar ook de juridische, financiële en fiscale gevolgen duidelijk staan vermeld, is dan ook onontbeerlijk. Zeker als er een bedrijf in het spel is. U kunt vrij eenvoudig voorkomen dat uw zakelijke leven uw privéleven negatief beïnvloedt en andersom. Denk aan schulden van een roekeloze partner of aan zakelijke schuldeisers. Door voordat moeilijke tijden aanbreken af te spreken hoe jullie met dergelijke situaties willen omgaan, kan al veel ruzie en ellende voorkomen worden.

Afspraken op maat

Als u en uw ondernemende partner gaan samenwonen, regelt u in ieder geval wie voor welk deel van het huishouden verantwoordelijk is. Meestal kiezen partners voor een bijdrage die in verhouding is met hun inkomen. Het inkomen van de ondernemer moet wat langer besproken worden dan dat van de partner in loondienst. Zien jullie de winst als inkomen of slechts een deel daarvan bijvoorbeeld? In jullie samenlevingsovereenkomst kan zo’n bepaling eenduidig verwoord worden.

Als u wilt gaan samenwonen in een nieuw door jullie aan te schaffen woning, is de afweging op wiens naam dat huis komt heel belangrijk. Bent u beiden eigenaar en staat u beider naam op de hypotheekakte? Mogelijk kunnen zakelijke schuldeisers dan ook aanspraak maken op uw woonhuis. Dus als u failliet gaat, kan het zijn dat uw huis verkocht moet worden. Uw partner loopt zo het risico zijn of haar woning kwijt te raken door ongelukkige omstandigheden in uw werk. Dat voelt niet eerlijk en het is met een paar handige afspraken gemakkelijk te voorkomen. 

Liefdevol contract

Bespreek daarom voor het samenwonen duidelijk wat jullie als privé- en wat jullie als zakelijke aangelegenheden zien. Wie is wanneer waarvoor verantwoordelijk? En vergeet tijdens het opstellen van dit contract vooral niet dat u van elkaar houdt. Blijf elkaar het beste gunnen, ook als het wat minder goed gaat.

Als notaris en registermediator komen wij veel verschillende mensen tegen. Verschillende mensen die vaak in eenzelfde situatie zitten. Uiteraard zijn de situaties die wij beschrijven geanonimiseerd en opgebouwd uit verschillende ontmoetingen. Wij hopen dat mensen zich herkennen in onze verhalen en zich realiseren dat er ook voor hun situatie praktische oplossingen zijn.

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..