1.4 C
Den Haag
maandag, december 4, 2023

PitPoint expert in het groene rijden

Onze edities

PitPoint is internationaal leverancier van schone brandstoffen. Patrick van der Velden is expert op het gebied van energietransitie bij het groeiende PitPoint. Hij adviseert bedrijven die de omslag naar een duurzaam wagenpark willen maken. De noodzaak daarvoor wordt steeds groter.

PitPoint is een internationale leverancier van schone brandstoffen met als doel schadelijke emissies te voorkomen. PitPoint ontwerpt, bouwt, financieert, beheert, en onderhoudt openbare en private tankstations voor LNG, CNG, groengas, waterstof, en elektrische laadpunten, voor bedrijven en overheden.

“Veel wagenparkbeheerders zijn bekend met elektrisch vervoer en rijden op waterstof,’’ zegt transitie-expert Van der Velden “Een brandstof die vaak nog onbekend is en vandaag al kan worden toegepast is CNG/groengas.’’

Dit Compressed Natural Gas (CNG) is gecomprimeerd aardgas. Van der Velden: “Met CNG rijd je al een stuk schoner dan met diesel, benzine en LPG, maar het is nog altijd een fossiele brandstof. Daar willen we uiteindelijk vanaf. Groengas wordt gemaakt uit biogas dat ontstaat bij vergisting van restafval zoals groenafval, rioolslib en mest. CNG-voertuigen kunnen ook op groengas rijden en er is in elk segment een geschikt voertuig. Voor zwaarder transport en scheepvaart is LNG een goede oplossing.’’

Milieuwetgeving

Met de strenger wordende milieuregels in binnensteden wordt de urgentie om op een schoner wagenpark over te stappen groter. Nog  een aanleiding om van traditionele brandstoffen af te stappen: Bij de gunning van Europese aanbestedingen wordt naast de kosten vaker gelet op duurzaamheid. Overheden willen van de bedrijven die meedingen, zien dat zij aan de gevolgen voor het milieu denken. “Vervoer draagt substantieel bij aan de CO2-footprint van een bedrijf. Om meer kans te maken bij Europese aanbestedingen, is het raadzaam het wagenpark te vergroenen. Door minder C02-uitstoot als gevolg van een schoner wagenpark maakt het bedrijf meer kans bij de gunning,’’ zegt Van der Velden.

Tenslotte committeren meer bedrijven zich aan de Prestatieladder voor minder C02-uitstoot, weet de expert. Bij bedrijven die over een wagenpark beschikken, is meer dan 40 procent van de C02-uitstoot afkomstig van dat wagenpark waarmee er een grote slag kan worden gemaakt op het verminderen van CO2-emissie als dit onderdeel verduurzaamt.

Advies

Wanneer een benzine- of dieselauto toe is aan vervanging, is dit een logisch moment om naar een schoner alternatief te kijken, geeft Van der Velden aan. Zo kan een ondernemer de overgang naar een groen wagenpark gefaseerd doorvoeren. Van der Velden adviseert bedrijven bij deze transitie. Wanneer hij weet welke type ritten een voertuig maakt, kan hij aangeven welke brandstof daar het beste bij past. “Voor voertuigen die kleine afstanden afleggen, kan elektrisch een goed alternatief zijn. Voor auto’s die grotere afstanden rijden, past in veel gevallen groengas het beste,’’ schetst Van der Velden.

Tanken kan bij een van de honderdzestig tankstations in Nederland. Ongeveer de helft daarvan  is van PitPoint. Met de App van PitPoint zijn alle CNG/groengas, LNG en waterstoftankstations in Europa te vinden. “Wat betreft CNG/groengas-tankstations is er landelijke dekking. Dit netwerk wordt steeds fijnmaziger. In Haaglanden alleen al bevinden zich meer dan tien tanklocaties waar deze brandstof kan worden getankt. PitPoint voegt dit jaar nog acht tankstations toe in Nederland waar CNG/groengas wordt getankt. Ook het netwerk van elektrische laadpalen en LNG- en waterstoftankstations breiden wij uit, ’’ aldus transitie-expert Van der Velden. Zo maakt PitPoint het gemakkelijker om de overstap naar het schonere rijden te maken met betaalbare en haalbare oplossingen.

www.pitpoint.nl

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..