6.4 C
Den Haag
zaterdag, december 9, 2023

MKB – Den Haag

Onze edities

Pieter Scholten is ondernemer en directeur-eigenaar van het logistiek bedrijf Easy2send, dat actief is op de markt van sneltransport, koerier services, en specialty freight. Naast zijn werk voor zijn eigen bedrijf is Pieter sinds januari 2022 onbezoldigd voorzitter van MKB Den Haag. In zijn vrije tijd is Pieter ook schipper bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en kan iedere dag worden opgeroepen voor reddingsoperaties langs de kust van Scheveningen. Wij spreken met een bevlogen ondernemer, die graag het belang van het MKB vertegenwoordigt.

Passie om te helpen

‘Pieter: ‘Allereerst een persoonlijke noot. In mijn leven wil ik graag klaar staan voor mensen. Ik heb een passie om mensen te helpen. Daarom ben ik voorzitter van MKB Den Haag geworden en actief bij de KNRM. Deze twee verantwoordelijkheden, naast het leiden van mijn bedrijf Easy2send.nl, maakt mijn leven boeiend en zinvol. Ik zet mij graag in voor onze samenleving.’

Groot economisch belang

‘Voor onze economie is het van groot belang dat het MKB krachtig kan ondernemen. MKB-bedrijven zijn organisaties tot 250 werknemers. Zij vormen de drijvende kracht achter de Nederlandse economie en zijn met 170.000 aangesloten leden een hele grote werkgever in ons land. Het is dus van groot belang dat de overheid voorwaarden schept zodat MKB-ondernemers worden ondersteund in hun werk. In de coronacrisis is dit mede door het constructieve werk van onze landelijk voorzitter, Jacco Vonhof, ook gebeurd en konden de meeste MKB-bedrijven dankzij diverse regelingen overleven.’

Belangenbehartiging voor ondernemend Den Haag

‘Ondernemers durven risico’s te nemen en moeten daarom door de overheid gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige  regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. MKB Den Haag heeft korte lijnen met KB Nederland en streeft naar een klimaat waarin bedrijven de kans krijgen om te groeien. Groei betekent meer banen en meer welvaart. De wereld verandert razendsnel, dat vraagt om flexibiliteit. Daarvoor maakt MKB Den Haag zich hard in Den Haag.’

Een organisatie van vrijwilligers

‘Het bestuur van MKB Den Haag bestaat uit negen leden. Zij zijn allen ondernemers en weten dus maar al te goed waar het omdraait in het bedrijfsleven. MKB Den Haag heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Onze voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid communicatie hebben hierin zitting en hebben dagelijks een bespreking. Onze expert portefeuilles zijn verdeeld over het voltallige bestuur. Hierdoor kunnen wij de belangen van onze leden en onze invloed nog beter en op de juiste plek uitoefenen. Deze expert portefeuilles zijn: inkoop & aanbestedingen, internationalisering, innovatie, bereikbaarheid & cultuur, Haagse Markt & inclusiviteit, sociaal domein, duurzaamheid, bedrijventerreinen en binnenstad. Onze bestuursleden zetten zich belangeloos in voor een goed mkb-ondernemersklimaat in onze stad. Het bestuur wordt ondersteund door een programma-manager.’

Diversiteit

‘Het bestuur van MKB Den Haag staat voor de diversiteit in onze stad; diversiteit in de stadsdelen, in sectoren en uiteraard ook in ondernemerschap. Van startup tot scale-up tot ervaren MKB+ ondernemer, van retailer tot dienstverlener, van bouw- tot event- tot IT-sector; we vinden het belangrijk dat onze leden zich hierin herkennen.

Activiteiten

Lobbywerk en belangenbehartiging zijn belangrijke onderdelen van ons werk. Het is van groot belang om de communicatielijnen met de gemeente Den Haag continue te voeden en open te houden. Wij spreken op regelmatige basis met wethouders, raadsleden en ambtenaren om hen relevante informatie te verschaffen en de belangen van MKB-ondernemers toe te lichten. Daarnaast faciliteren wij een businessclub voor de betalende leden van MKB Den Haag. Op bijeenkomsten van deze netwerkclub nodigen wij sprekers uit om over relevante thema’s een lezing te geven, zodat onze leden up-to-date zijn ingelicht over de laatste ontwikkelingen in onze maatschappij. Ook is er na afloop tijd om elkaar informeel te spreken.’

Speerpunten

‘Naast de belangenbehartiging in het algemeen werken wij aan diverse aandachtsgebieden, zoals:

Economie

‘In de huidige uitdagende tijden is de continuïteit van de ondernemingen van onze leden een grote prioriteit. Wij zetten ons in om onze leden te ondersteunen in deze economische zware tijd door collectieve belangenbehartiging met het doel om landelijke en lokale regelingen te realiseren.’

Innovatie & Digitalisering

Wij zetten ons actief en samen met netwerkpartners in op het versterken van de innovatiekracht van MKB-ondernemers in Den Haag. Innovatiekracht begint met anders te denken en te kijken. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leden te inspireren met kennis-events. Maar ook samen te werken met de versnellers in onze regio, zoals Impact City. En ook de verbinding te maken tussen ervaren ondernemers en start-ups en scale-ups. Onderlinge kruisbestuiving is hierin essentieel. Ook stimuleren wij de digitalisering van onze leden door hen te stimuleren concrete stappen te zetten op dit gebied, bijvoorbeeld door het organiseren van webinars, tot inspiratie- en kennisdagen met partners als Rabobank.’

Inclusief ondernemen en werken

‘We willen ervoor zorgen dat de Haagse ondernemers en werknemers kunnen blijven meedoen in de toekomst. Dat er voldoende werkgelegenheid wordt gecreëerd in onze stad en om ervoor te zorgen dat er een goede match tussen talent en arbeidsmarkt blijft bestaan. We besteden aandacht aan diverse onderwerpen zoals: goed werkgeverschap, talent aantrekken, sociaal ondernemerschap, talent met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hebben wij een werkambassadeur, die de kwantitatieve en kwalitatieve gap op de arbeidsmarkt helpt te overbruggen.’

Duurzaam ondernemen

‘In de periode tot 2030 verwachten wij veel nieuwe wet- en regelgeving over klimaat en circulariteit. Op dit thema positioneren wij ons als een uitdagende en enthousiaste gesprekspartner voor de gemeente Den Haag. Wij vertalen de behoefte van het MKB richting de gemeente en werken graag mee aan passende oplossingen en communicatie in het belang van de stad en Haagse ondernemers.

Internationaal ondernemen

‘Een internationale blik en oriëntatie op buitenlandse markten kan niet ontbreken in Den Haag. Vanuit MKB Den Haag denken mee over ondernemen in het buitenland en het internationale handelsverkeer door het ontplooien van diverse initiatieven om onze leden te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de belangrijkste praktische informatie, fact & figures, over het desbetreffende land of markt.’

Perfect storm

‘We leven in een tijd met vele crisissen die op ons afkomen of waar we middenin zitten. Deze crisissen moeten wij samen met de politiek oplossen door effectief beleid (mede) vorm te geven. Denk aan: de stijgende loonkosten o.a. door de hogere energieprijzen, het investeren in duurzaamheid in het kader van de klimaatcrisis en wat te denken van beleid om de krappe arbeidsmarkt te managen. Allemaal uitdagingen waarvoor wij namens MKB-ondernemers samenwerken mede de nationale en lokale overheden. Er is ongelooflijk veel werk te doen, waaraan MKB Den Haag graag haar steentje bijdraagt.’  

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..