2.8 C
Den Haag
vrijdag, december 8, 2023

Fietspaden, E- bikes, gratis stalling moeten leiden tot: Fietsminnend Den Haag

Onze edities

Tekst: Evelyne Lammerding Fotografie: Roos Trommelen

De gemeente Den Haag wil dat over vier jaar 30 procent van alle verkeersdeelnemers uit fietsers bestaat. Nu ligt dat volgens de lokale overheid op 20 procent, blijkt uit fietsindexcijfers in de Haagse Nota Mobiliteit.  Ook het woon-werkverkeer bestaat wat betreft de beleidsmakers bij voorkeur uit fietsers. Hoe gaat Den Haag dat bereiken?

Auto’s die rakelings langs je heen scheren, fietspaden zo hobbelig dat fietsen voor met name heren een uitermate onaangename bezigheid is en een wezenlijk  gebrek aan stallingsmogelijkheden rond de werkplek. Bepaald geen omstandigheden die een fietsminnend publiek in de hand werken. Het Haagse fietsbeleid moet daar verandering in brengen. Verkeerswethouder Tom de Bruin (D66) draagt daar zorg voor.

Ja, De Bruin (D66) is zelf een fervent fietser, weet zijn woordvoerder. De wethouder fietst zelf elke dag naar het stadhuis. In zijn vrije tijd stapt hij graag op zijn racefiets. Regelmatig komt hij met suggesties op het werk om het fietsnetwerk in Den Haag te verbeteren. En hij geeft veelvuldig tips in de werkcommissie.

Fietspaden

“Zijn voorganger Peter Smit heeft veel in gang gezet,’’ zegt zijn woordvoerder.  Maar het effect van De Bruins passie voor fietsen is merkbaar. “Sinds zijn aantreden in 2014 zijn veel  nieuwe fietspaden opgeleverd.’’ De Carnegielaan, Thorbeckelaan en de De Lareyweg bijvoorbeeld kennen nieuwe fietspaden. Het fietspad aan de Javastraat is recent opgeleverd en de verbetering van het fietspad aan de Laan van Meerdervoort volgt binnenkort.

Driehonderdzeventig kilometer fietspad ligt er in de gemeente Den Haag. In de laatste jaren is 135 kilometer betegeld fietspad omgezet in geasfalteerde wielerpaden. Voor de fietspaden wordt een ander type asfalt gebruikt: Gladder, volgens de gemeentewoordvoerder, waardoor de fiets er sneller overheen rolt. Het zijn faciliteiten die het fietsgebruik in de stad moeten bevorderen.

Douches

De gemeente zelf moedigt haar ambtenaren aan op de fiets naar het werk te komen. Daarvoor heeft zij een fietsplan in het leven geroepen. In ruil voor drie vakantiedagen kunnen ambtenaren een fiets kopen. Ook bestaat er een reiskostenvergoeding voor de fietsende ambtenaar en zijn er douches in de fietsenstalling. “Er zijn collega’s die op de racefiets komen en hun werkkleding in een tas meenemen,’’ weet een woordvoerder. Met het fietsplan geeft de gemeente het voorbeeld aan werkgevers in de Haagse regio. Van bedrijven verwacht de gemeente dat zij haar werkgevers ook stimuleert op de fiets in plaats van in de auto naar het werk te komen.

E-bikes

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen werkgevers uiteenlopende maatregelen treffen van hun werknemers fietsers te maken. Vanuit de Metropoolregio is ‘Bereikbaar Haaglanden’ opgezet. Een mobiliteitsmakelaar  is aangesteld om de mentaliteitsverandering gedaan te krijgen.  De gemeente Den Haag lift mee op de projecten van ‘Bereikbaar Haaglanden’. Maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik komen van de Metropoolregio. De infrastructuur en stallingen zijn een gemeentelijke aangelegenheid.

‘E-bikes op de zaak’ is zo’n fietsproject van Bereikbaar Haaglanden. Bedrijven met vijftien tot honderd werknemers in dienst kunnen hun werknemers een elektrische fiets aanbieden voor woon-werkverkeer. “E-bikes zijn niet alleen voor oude mensen. De fiets is hipper geworden. Voor werknemers voor wie de fietsafstand net iets te lang is, biedt de e-bike een uitkomst,’’ zegt De Bruins woordvoerder. Als bijvoorbeeld geeft zij Leidschenveen,  dat wel dichtbij Den Haag ligt, maar om aan te fietsen voor velen nèt iets te ver wordt gevonden. Een elektrische fiets zou uitkomst bieden.

Meer mensen zouden al elektrisch fietsen. “Wij merken dat aan de stijgende vraag naar oplaadpunten. Nu hebben alle fietsstallingen van Biesieklette een oplaadpunt.’’

Sterfietsroutes

Een gemeentelijk project dat volgend jaar wordt uitgevoerd,  is de aanleg van ‘sterfietsroutes’. Negentien miljoen euro trekt de gemeente uit voor de aanleg van drie sterfietsroutes. Vertrek- of eindpunt: de Haagse binnenstad. Er komt een route Centrum-Scheveningen Haven via de Conradkade. Een andere geplande sterfietsroute leidt naar Leidschenveen, via de Juliana van Stolberglaan en door Voorburg. En er is een pad gepland vanuit het centrum door het Zuiderpark, via de Noordweg naar Wateringseveld. Dit traject ligt sinds begin september ter inzage. Omwonenden kunnen er nog op inspreken.

De lange stukken fietspad worden in etappes aangelegd. Daarnaast worden bestaande delen met elkaar verbonden, zodat er aaneengesloten trajecten ontstaan van en naar de grote woonwijken. Idee erachter is dat veel bewoners uit deze wijken in het centrum werken en veel gebruik gaan maken van deze fietspaden.

Stalling

Meer fietsverkeer is niet alleen maar ideaal. Lange opstoppingen op fietspaden voor verkeerslichten, snel- en langzaamfietsend verkeer dat elkaar hindert. Volgens de gemeente klagen binnenstadbewoners en winkeliers ook over parkeerchaos. Voor de files en elkaar hinderende fietsers worden geen maatregelen bedacht. Wel voor de vermeende parkeerchaos: fietsstallingen en fietsvakken moeten zorgen voor een fijn straatbeeld zonder wildgeparkeerde fietsen.

Acht grote fietsenstallingen van Biesieklette telt Den Haag inmiddels. Daarnaast zijn er fietsparkeervakken in en rond de Grote Markstraat. Vanaf 3 oktober worden fietsen die buiten de aangewezen plekken staan, verwijderd. Op dezelfde dag kan de eigenaar zijn fiets bij het kleine depot in de parkeergarage Veerkade aan de Kranestraat ophalen. Fietsen die niet op dezelfde dag worden afgehaald, gaan naar het depot op de Binckhorst. Wie zijn fiets hier ophaalt, is verplicht 25 euro te betalen. Daarnaast worden fietsen die langer dan zeven dagen achtereen in een stalling staan, verwijderd.

Maar was de charme van fietsen naar de stad voor het winkelend publiek niet dat je bijna de winkel kon inrijden? “Dat kan echt niet meer. Daarvoor zijn er teveel fietsen. Het wordt een chaos als iedereen zijn fiets maar ergens neerzet.’’

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..