ENQUETE voor Ondernemers Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Hoe denken Haagse ondernemers over het ondernemersklimaat in Den Haag?

Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Business Haaglanden doet een onderzoek onder haar lezers en businessclubleden naar de kwaliteit van het ondernemersklimaat in Den Haag. Hoe ervaren Haagse ondernemers de service van de gemeente Den Haag? Waarover zijn zij tevreden? Wat kan er beter? Welke top-3 punten willen Haagse ondernemers op de agenda van de nieuwe gemeenteraad plaatsen?

Interviews en enquête onder Haagse ondernemers

In het januari-nummer van Business Haaglanden zakenmagazine zal een aantal interviews met ondernemers uit verschillende sectoren van het Haagse bedrijfsleven worden gepubliceerd. Tevens worden de resultaten van de enquête gepubliceerd.

Beleid en reactie Haagse politieke partijen

In het maart-nummer van Business Haaglanden zullen interviews met de lijstrekkers van Haagse politieke partijen worden gepubliceerd waarin zij hun beleid voor het Haagse ondernemers zullen presenteren én hun reacties op de wensen van Haagse ondernemers.

Debat Haagse ondernemers en politieke partijen

Tijdens de verkiezingscampagne zal een debat worden georganiseerd tussen Haagse ondernemers en politici met als onderwerp Het Haagse Ondernemersklimaat. Dit debat zal worden geleid door Arne Weverling, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

Hoe werkt het?

Wij roepen onze lezers en businessclubleden op de onderstaande vragen te beantwoorden en een e-mail te sturen naar:

traffic@business-haaglanden.nl

Naam:

Bedrijf: 

Sector: 

1. Wat gaat er goed als ondernemer in uw relatie met de Gemeente Den Haag?

2. Wat kan er beter in deze relatie?

3. Wat zijn uw wensen als ondernemer t.a.v. de Gemeente Den Haag?

4. Welke top-3 onderwerpen zou u op de agenda willen zetten van de Gemeenteraad om het ondernemersklimaat in Den Haag te optimaliseren?

     I.

     II.

     III.