2.5 C
Den Haag
dinsdag, december 5, 2023

Energielabel C; 80% van de kantoren voldoet (nog) niet

Onze edities

COLUMN
Esther Sonneveld en Renee Janus
advocaten bij Severijn Hulshof
www.severijnhulshof.nl

Vanaf 1 januari 2023 is het op grond van het Bouwbesluit niet toegestaan om een kantoorgebouw met minimaal 100 m² in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel C (uitzonderingen, zoals monumenten, daargelaten). Een kantoorgebouw is gedefinieerd als “een gebouw of gedeelte van een gebouw met uitsluitend één of meer kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan”. Een kantoorgebouw kan dus een afzonderlijk gebouw zijn, maar ook een onderdeel van een groter (combinatie)gebouw. Alleen de kantoorgebouwen in een combinatiegebouw zijn verplicht om aan de labelplicht te voldoen. Dit geldt overigens niet op het moment dat het kantoor zelf een nevenfunctie is van een andere gebruiksfunctie (denk bijvoorbeeld aan kantoren in scholen of ziekenhuizen). 

Uit onderzoeken is gebleken dat ruim 80% van de kantoren nog niet voldoet aan de label C-verplichting. Om hieraan te voldoen kan in sommige gevallen worden volstaan met lichte ingrepen, zoals ledverlichting. Panden met een label F of G zullen echter meer stappen moeten zetten om tot een Label C te komen, hierbij kan gedacht worden aan isolatie of het plaatsen van zonnepanelen.

De vraag rijst bij verhuurde kantoorruimte wie ervoor moet zorgen dat wordt voldaan aan de label-C verplichting? Zonder de verplichte label C geldt een gebruiksverbod, hetgeen betekent dat ook huurders kunnen worden aangesproken. In de meeste gevallen zullen de energiebesparende maatregelen toch door de verhuurder moeten worden verricht, omdat het niet mogen gebruiken van het kantoor zal gelden als een gebrek waardoor huurder recht heeft op herstel en eventueel huurprijsvermindering en schadevergoeding. 

Verhuurder zal de verplichte energiebesparende maatregelen willen doorberekenen naar de eindgebruiker. De snelste weg is – eigenlijk altijd – om hierover in onderling overleg nadere afspraken te maken. Mocht dat niet lukken dan heeft de verhuurder nog wel andere mogelijkheden.

Overigens kan het kan voor de eigenaar van een kantoor rendabel zijn om nu al te kijken naar een hoger ambitieniveau. De label C-verplichting betreft immers enkel een tussenstap op weg naar volledig energieneutrale gebouwen in 2050. Niet alleen qua efficiency kan dit voordeliger zijn, ook zal een huurder tijdens de ingrepen anders wellicht meerdere keren moeten verhuizen.

Het is aan te bevelen om bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten nadere afspraken te maken met betrekking tot verplichte verduurzaming voor de komende jaren. Voor advies met betrekking tot dit onderwerp weet u ons te vinden. 

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..