2 C
Den Haag
vrijdag, december 8, 2023

Brugrecht Advocaten

Onze edities

Bouwgeschillen: voorkomen is beter dan genezen

Brugrecht advocaten is een Haags niche vastgoedrechtkantoor. Haar advocaten, Annemarie Wiesmeier- van der Brugge en Marijke Graventein- van Etten, adviseren aan en procederen voor voornamelijk professionele vastgoedpartijen bij koop-/ huur- en aannemingsovereenkomsten en zijn gespecialiseerd is het (civiele) bouwrecht. 

Brugrecht advocaten geeft een aantal tips- en tricks uit de praktijk om problemen te voorkomen.

  • Voor aan het aangaan van een aannemingsovereenkomst is het belangrijk om referenties en de solvabiliteit van de aannemer te controleren en/of hij bij een garantiefonds is aangesloten. 
  • Zorg voor een goede technische omschrijving als basis van de aannemingsovereenkomst, zodat duidelijk is wat er gerealiseerd dient te  worden. Leg vast wie waarvoor verantwoordelijk is. Overleg regelmatig over de voortgang en leg het besprokene vast.
  • Probeer stelposten en meer- en minderwerk te beperken om discussies te voorkomen. Een stelpost is overeengekomen werk waarvan de exacte kosten niet duidelijk zijn, het betreft schattingen van de aannemer. Spreek af met hoeveel procent de stelpost overschreden mag worden. Is terzake niets overeengekomen, dan gaat de rechter er vaak vanuit dat de stelpost met maximaal 10% overschreden mag worden.
  • Meerwerk is extra werk dat niet is overeengekomen. Het werk dient in principe schriftelijk overeengekomen te worden. De aannemer moet de opdrachtgever tijdig waarschuwen voor de extra kosten. Doet hij dat niet, heeft hij mogelijk geen recht op vergoeding voor dat werk, behalve wanneer de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat het extra werk tot een kostenverhoging zou leiden. De bewijslast ligt bij de aannemer, die zal de extra kosten moeten bewijzen.
  • Andere belangrijke zaken zijn het overeenkomen van de bouwtijd, de gevolgen van een te late oplevering, toepasbare boetes, aansprakelijkheden van de aannemer en garanties. 
  • Wanneer er na de oplevering gebreken zijn, moeten deze altijd zo spoedig mogelijk gemeld worden en moet de aannemer een redelijke termijn geboden worden om te herstellen. De aannemer mag zelf de herstelmethode bepalen. 
  • Leg de betaalafspraken vast in de overeenkomst en houd je eraan. Het komt regelmatig voor dat een aannemer opeens vooruitbetalingen vraagt, de ervaring leert dat dit vaak tot problemen leidt. 

Wij kunnen u helpen met het opstellen en controleren van aannemingsovereenkomsten. Voorkomen is beter dan genezen. Echter mochten er toch geschillen ontstaan dan doen wij al het mogelijke om het beste resultaat voor u te bereiken.

www.brugrecht.nl

Laatste nieuws

Lunch a lungo… Classique 

Er valt bij The Hague Hospitality Experience Centre veel te genieten én te beleven: drie compleet verschillende restaurants, waar...

Lees ook..