15.5 C
Den Haag
maandag, september 25, 2023

BRUGRECHT ADVOCATEN specialisten in VASTGOEDRECHT 

Onze edities

VERHUURDERS LET OP! 

Brugrecht is een in vastgoed gespecialiseerd advocatenkantoor met meer dan 20 jaar ervaring. De advocaten zijn enthousiast, betrokken, houden van hun vak en genieten ervan om in en buiten rechte het beste te bereiken voor hun cliënten. Ze doen dit door on top of de ontwikkelingen in het vakgebied te zitten. Op dit moment speelt er veel op het huurrechtvlak (woonruimte). De verhuurder moet op steeds meer zaken bedacht zijn. 

VAN BELANG VOOR VERHUURDERS:

Sinds het Besluit gemeentelijke Schuldhulpverlening van gelding is geworden, zijn ook verhuurders (grote en kleine) van woonruimte gehouden om in geval van een huurachterstand deze, na persoonlijk contact met de huurder, te melden bij de gemeente. Dit besluit verbiedt niet het incasseren van de huurschuld, maar uit de rechtspraak volgt dat een ontbinding van de huurovereenkomst vanwege de huurschuld niet (snel) wordt toegewezen als er niet is gemeld. 

Ook Europese regelgeving is van toepassing op verhuur in Nederland. Verhuurders dienen rekening te houden met de Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen, waaruit volgt dat een beding in een huurovereenkomst waar niet afzonderlijk over is onderhandeld als oneerlijk wordt beschouwd als het is strijd is met de goede trouw en het het evenwicht tussen huurder en verhuurder ten nadele van de huurder (consument) verstoort. Van dit laatste is b.v. sprake als de rechten van de huurder in ernstige mate worden beperkt, zo’n beding kan dan worden vernietigd. Uit de rechtspraak  blijkt dat van een oneerlijke handelspraktijk sprake was bij verhuur van een zelfstandige woonruimte zonder de vereiste omgevings- en woningsvormingsvergunning. Hierdoor werd de huurovereenkomst met terugwerkende kracht vernietigd en moest een groot deel van de betaalde huur door verhuurder worden terugbetaald.

De Wet goed verhuurderschap zal naar alle waarschijnlijk op 1 juli 2023 in gaan. Dit houdt voor alle verhuurders en verhuurmakelaars/bemiddelaars in dat een heldere en transparante selectieprocedure met objectieve criteria moeten worden toegepast bij het selecteren van de huurder. Zo mogelijk moet de woning worden toegewezen op volgorde van inschrijving of reactie en de afgewezen kandidaten dienen de reden van de afwijzing te krijgen. Vanaf intreding wet geldt dat huurovereenkomsten schriftelijk worden aangegaan, dat is nu nog niet verplicht De waarborgsom mag maximaal 2x de kale huurprijs zijn en dient binnen 14 dagen na einde van de huurovereenkomst geretourneerd te worden. De huurder dient uitgebreid te worden geïnformeerd en voor verhuur aan arbeidsmigranten zijn extra regels opgenomen. De sancties op het overtreden van de regels zijn fors, van intrekking van de verhuurvergunning tot opleggen van boetes en dwangsommen.

Dit zijn zaken waar verhuurders rekening mee moeten houden. Brugrecht advocaten kan u helpen hoe u als verhuurder hier mee om moet gaan. Neem gerust contact met ons op.

www.brugrecht.nl

Laatste nieuws

Adhoc in finale bij Ondernemersprijs Haaglanden

10 september jl. was de halve finale van de Ondernemersprijs Haaglanden. Claudia Duinisveld, Adhoc, stond in de halve finale....

Lees ook..